Myndighetsnätverk för barn- och ungdomsfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor deltar i ett myndighetsnätverk kring barn- och ungdomsfrågor.

Myndighetsnätverket fokuserar på barn och ungas rättigheter och har sin utgångspunkt i barnkonventionen. Genom samverkan vill myndigheterna identifiera och samordna insatser för barn och unga. Tanken är att med gemensamma krafter lösa redan givna eller planerade uppdrag.

Ämnesgrupper:

  • Ekonomisk utsatthet
  • Barn och ungas rätt till kultur
  • Skolgruppen
  • Unga och arbetslöshet
  • Unga och arbetslöshet
  • Reklam och marknadsföring (vilande)

Konsumentverket, Barnombudsmannen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Skolverket är de myndigheter som ingår i beredningsgruppen till nätverket.

Barnombudsmannen är ordförande för nätverket.