Myndighetens organisation

Lena Nyberg är generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Organisationsschema: gd, stabsavdelning, kommunikationsavdelning, avdelning för stöd och samverkan och avdelning för utveckling och analys

Avdelningar och insynsråd

Myndigheten ett insynsråd som har utsetts av regeringen. Rådet har insyn i verksamheten men fattar inga beslut. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldirektör är ordförande för vårt insynsråd.

Stabsavdelningen

Arbetar med strategi och stöd till generaldirektören, ekonomi, personalfrågor, IT och registratur.

Kommunikationsavdelningen

Arbetar med strategi, press, webb och kommunikation.

Avdelningen för stöd och samverkan

Fördelar bidrag till ideella organisationer och stiftelser. Bidragen kan gå till projekt eller till löpande verksamhet och administration. Handlägger EU:s utbytesprogram Erasmus+ Ung och Aktiv i Europa, deltar i kommissionens nätverk för nationella kontor som jobbar med EU-utbyten, jobbar med EU-information och anordnar metodutbildning för ungdomsledare med mera.

Avdelningen för utveckling och analys

Tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling. Samarbetar med myndigheter, kommuner och det civila samhället. Sprider kunskap om unga, arbetar med metodutveckling, arrangerar utbildningar och handlägger kommunala bidrag.

MUCF:s insynsråd

 • Jonas Agdur
 • Inti Chavez Perez
 • Folke K. Larsson
 • Eva Lundgren Axell
 • Ann-Katrin Persson
 • Vesna Prekopic
 • Birgitta Roos
 • Amir Rostami
 • Pontus Ringborg
 • Rosaline Marbinah

Historik

 • 1959 Statens ungdomsråd etablerades.
 • 1976 Statens ungdomsråd blir en myndighet.
 • 1994 Myndigheten byter namn till Ungdomsstyrelsen och får sin första generaldirektör.
 • 2014 Vi heter sedan 1 april 2014 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.