Myndighetens organisation

Regeringen fattade i augusti 2017 beslut om att omlokalisera ett antal statliga myndigheter. MUCF var en av dessa och har från och med den 1 februari 2019 sitt säte i Växjö.

Det innebär att vi löpande söker nya medarbetare som vill vara med och bygga upp verksamheten i Växjö.

Generaldirektör: Lena Nyberg