Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor flyttar

2019-02-01

Fredagen den 1 februari blir Växjö orten för myndighetens säte.

I augusti 2017 tog regeringen beslut om att MUCF senast den 1 februari 2019 ska vara omlokaliserat till Växjö.