Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor flyttar

2019-02-01

Fredagen den 1 februari blir Växjö orten för myndighetens säte.

Vy över Växjö centrum: stationen, domkyrkan

I augusti 2017 tog regeringen beslut om att MUCF senast den 1 februari 2019 ska vara omlokaliserat till Växjö.

Våra nya kontaktuppgifter:

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 206
351 05 Växjö

Besöksadress: Liedbergsgatan 4, 352 30 Växjö

Telefonnummer: 010-160 10 00