MUCF välkomnar statskontorets myndighetsanalys

Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en myndighetsanalys av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Myndighetsanalys av MUCF

Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en myndighetsanalys av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Analysen ska bredda regeringens beslutsunderlag och ge förutsättningar för en förbättrad och utvecklad styrning av myndigheten.

Myndighetsanalysen välkomnas av MUCF som ser fram emot att få en genomlysning av verksamheten för att kunna bli än mer effektiva i sitt arbete som en följd av analysen.

- Vi välkomnar det stöd som vi nu kommer att få från Statskontoret. Detta ligger helt i linje med det utvecklingsarbetet som vi redan har startat, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Statskontoret ska rapportera sitt uppdrag till Utbildningsdepartementet den 27 september 2017.

Analys av bidragshanteringen

Analysen ska särskilt fokusera på MUCF:s bidragshantering utifrån följande punkter:

  • Intern styrning och kontroll
  • Kvalitetssäkring och organisering
  • Uppföljning och redovisning av resultaten 
  • Administrativa kostnader

Myndighetsanalysen kan även skapa ytterligare underlag för myndighetens ledning att vidareutveckla verksamheten. MUCF kommer att bistå statskontoret i analysen av myndighetens arbete. 

Nyhetsdatum: 
2017-03-02