MUCF stöttar kampanjen Jag är rom!

Från och med den 8 april, och hela månaden ut, kommer MUCF liksom flera andra myndigheter och aktörer, stötta länsstyrelsen i Stockholms läns kampanj "Jag är rom".

En ung rom med armarna i kors.

Länsstyrelsen i Stockholms län genomför kampanjen Jag är rom! för att uppmärksamma 50-årsjubileumet för Internationella Romadagen. Internationella Romadagen firas den 8 april till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971.

MUCF kommer att lyfta fram länsstyrelsens kampanjmaterial i våra kanaler, bland annat på mucf.se. Kampanjen genomförs inom ramen för ett regeringsuppdrag. Syftet är att stärka romska barns och ungas identitet och framtidstro, samt att motverka antiziganism, det vill säga rasism riktad mot romer. Det gör bland annat genom att lyfta fram unga romska förebilder.

Vid sidan om kampanjen har MUCF fått i uppdrag att genomföra insatser som bidrar till att förbättra förutsättningarna för engagemang och inflytande för unga från de nationella minoriteterna. Romer är en av fem minoriteter som MUCF under 2021 kommer att genomföra insatser för. Arbetet ska ske i samarbete med de nationella minoriteternas ungdomsförbund och i uppdraget ingår att utöka organisationernas nätverk med andra ungdomsorganisationer.

 

Läs mer om kampanjen Jag är rom

MUCF:s uppdrag för unga från de nationella minoriteterna

Läs mer om minoriteter

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk