MUCF beslutar att Spiritus Mundi ska återbetala delar av sitt bidrag

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har efter granskning beslutat att projektet ”Våra liv – syns vi, hörs vi, känns vi?”, som drivs av Spiritus Mundi, ska avslutas och kvarvarande medel ska återbetalas.

I en granskning av projektet ”Våra liv – syns vi, hörs vi, känns vi?” har MUCF beslutat att avsluta finansieringen av projektet och att kvarvarande medel ska betalas tillbaka. Skälet till granskningen var att uppgifter gällande tveksamheter i såväl projektets finansiering som verksamhet kom in till myndigheten.

Spiritus Mundi har i mejlkontakt med MUCF svarat på ett antal frågor samt lämnat kompletterande ekonomisk redovisning. MUCF har i granskningen funnit att projektet inte nått de mål som satts upp, samt att omfördelningar måste göras i budgetarna. Utifrån sin granskning tar myndigheten beslut att inte godkänna de justeringar av budgetposter som föreslagits, vidare har förutsättningarna ändrats för projektet sedan ansökningarna beviljades, så att det inte ses som rimligt att kunna slutföra på ett godkänt sätt.

MUCF beslutar att Spiritus Mundi ska avsluta projektet ”Våra liv – syns vi, hörs vi, känns vi?” så skyndsamt det går och betala tillbaka kvarvarande medel till myndigheten.

– Vår bedömning är att projektet och dess förutsättningar ändrats så pass mycket att de behöver avsluta projektet i dess nuvarande form, så skyndsamt det går, säger Lotta Persson, avdelningschef på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Gällande frågan om dubbelfinansiering kan inte myndigheten ta beslut om detta förrän Malmö stad är klara med sin ekonomiska genomlysning av projektet Våra liv.

Förtydligande:

Projektet Våra liv – syns vi, hörs vi, känns vi? drivs av Spritus Mundi. Projektet Våra liv drevs av Malmö stad.

Uppdaterat: 2017-04-21

Nyhetsdatum: 
2017-04-19