Mötesplatser för unga hbtq-personer

Det finns ett stort behov av öppna mötesplatser bland unga.

Illustration tre vänner

Metodmaterialet Öppna verksamheten

Vårt metodmaterial Öppna verksamheten handlar om unga hbtq-personers fritid och mötesplatser. I materialet ger vi förslag på förbättringsområden och tips till verksamheter som riktar sig till ungdomar, både de som är till för hbtq-ungdomar och de som är öppna för alla.

Vi har även utbildat personer som möter unga i sitt yrke i att skapa öppna miljöer för unga hbtq-personer.

Behov av mötesplatser för unga hbtq-personer

Många av ungdomarna uttrycker ett stort behov av hbtq-riktade och hbtq-kompetenta verksamheter. Dessa verksamheter, internet inräknat, upplevs ofta som säkra platser där alla kan vara sig själva. Ett önskemål från flera av de medverkande är att fritidsverksamheter har en tydlig hbtq-inkludering. Det är viktigt att verksamheterna visar att hbtq-ungdomar är välkomna och att homo-, bi- och transfobi inte accepteras. Enkla medel som att sätta upp regnbågsflaggor i gemensamma utrymmen och att tydligt tala om att det finns hbtq-kompetenta vuxna att prata med om problem uppstår kan göra stor skillnad.

Om föreningslivet inte känns som en plats som inkluderar hbtq-ungdomar, om sporthallen inte är en plats där de känner sig välkomna och kan ta plats, så går de miste om sociala sammanhang där de kan möta vänner och få kontakter, inte bara just under den tid när detta händer, utan också längre fram i livet.

Om unga hbtq-personers fritid

Vad gör unga hbtq-personer på sin fritid? Finns det begränsningar i fritidsaktiviteter som är kopplade till sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet?

I rapporten Om unga hbtq-personer - Fritid vill vi ge en tydligare bild av unga hbtq-personers fritid, deras behov av aktiviteter och mötesplatser samt synliggöra vilket bemötande de får.