Möten under 2018

Under 2018 träffas parterna i det partsgemensamma forumet fem gånger för att diskutera det civila samhällets villkor och politiken för det civila samhället. Det första mötet ägde rum 24 januari då forumet planerade resten av årets möten. Övriga möten har ett särskilt tema för dialogen.

Möten under 2018

  • 28 mars - Civilsamhället och arbetet för jämställdhet
  • 31 maj - Civilsamhället och insatser för ökad jämlikhet
  • 12 september - Civilsamhället och värdegrunden – demokratibegreppet, fördjupning
  • 7 november - Civilsamhällets särart och konkurrens- och konsumenträtten med mera.