Möten under 2017

Under 2017 träffas parterna i det partsgemensamma forumet fem gånger för att diskutera det civila samhällets villkor och politiken för det civila samhället. Det första mötet ägde rum 1 februari då presidiet utsågs. Övriga möten har ett särskilt tema för dialogen.

Möten under 2017

  • 12 april - Civilsamhället och tilliten till demokratin
  • 31 maj - Civilsamhället och samhällsplanering
  • 14 september - Civilsamhället och representativiteten
  • 15 november - Civilsamhället och värdegrunden – demokratibegreppet

En sammanfattning av av diskussionerna kommer att publiceras efter varje möte.