Möt Karin - EU:s ungdomsstrategi tar plats

Av många spännande förslag på årets tema till konferensen, var det till sist det internationella perspektivet som blev det självklara valet. Bakom idén om att ta Bryssel till vår vardag och genom EU:s ungdomsstrategi göra nytta för Sveriges unga - stod Karin Persdotter och henns kollegor från Avdelningen för internationella samarbeten.

Foto på Karin Persdotter

- Många av de utmaningar vi ser inom ungdomsområdet är utmaningar som vi delar med andra länder. EU:s ungdomsstrategi hjälper oss att se de frågor vi arbetar med i ett större perspektiv. säger Karin Persdotter.

EU:s ungdomsstrategi syftar till att möta dagens och framtidens utmaningar som unga runtom i Europa ställs inför. För att göra verklighet av strategin låter vi ledorden engagera, sammanföra och stärka genomsyra UNG IDAG 2020. 

- Ledorden handlar om att öka ungas möjligheter till att delta och påverka samhällsutvecklingen, att öka användandet av europeiska ungdomsprogrammen, öka erkännandet för ungdomsarbetet och att skapa mötesplatser där unga kan få information och stöd, säger Karin Persdotter.

På vilket sätt kan ungdomsstrategin göra nytta för Sveriges unga?

- EU:s ungdomsstrategi beskriver hur vi kan möta de utmaningar som finns och hur åtgärder ska följas upp genom handlingsplaner på europeisk och nationell nivå.  EU:s ungdomsstrategi är kopplad till EU:s ungdomsmål och genom att arbeta utifrån den säkrar vi att vårt arbete har ett ungdomsperspektiv.

En stor del av EU:s ungdomsstrategi handlar om att nyttja Erasmus+programmet och Europeiska solidaritetskåren i arbetet med unga människor.

- Dessa bidrag skapar möjligheter för organisationer att arbeta både strategiskt och operativt med ungas deltagande och samtidigt erbjuda unga nya erfarenheter som stärker och skapar större möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Vad vill du att deltagarna på konferensen ska ta med sig hem när det gäller strategin?

 - Genom att utgå från EU:s ungdomsstrategi kommer ungdomsfrågorna att lyftas i ett nytt perspektiv och tydliggöra hur EU-frågor och ungdomsfrågor hänger ihop. Deltagarna kommer få exempel på hur ett strategiskt dokument som EU:s ungdomsstrategi kan anpassas och användas praktiskt i deltagarnas verksamheter på hemmaplan och ta del av lyckade arbetssätt i Sverige och Europa. Vi vill också ge inspiration till att organisationer kan använda de bidrag som MUCF förmedlar både genom statsbidrag och genom europeiska program.