Mål och prioriteringar för Erasmus+ Ung och Aktiv

EU-kommissionen har utarbetat ett antal mål och prioriteringar för Erasmus+. För att få ett projekt beviljat måste man tydligt visa hur projektet kopplar till målen och prioriteringarna.

Inom Erasmus+ har EU-kommissionen valt att lyfta ett antal mål och prioriteringar, både för programmet, ungdomsdelen och specifikt för vissa aktiviteter. Alla projektansökningar måste visa tydligt på kopplingen till ett eller flera mål och prioriteringar, annars kommer de inte att beviljas.

Mål och prioriteringar - en sammanfattning

Anställningsbarhet, lärande och kompetenser

Unga ska ha möjlighet att förbättra sin kompetens inom olika områden, till exempel entreprenörskap, språk eller digitala medier. Lärandet i projektet ska vara i fokus – både vad det gäller kunskap, kompetenser och attityder. Målen och prioriteringarna handlar också om att lyfta unga arbetslösa och att göra unga mer anställningsbara, samt om att stärka banden mellan ungdomssektorn och arbetsmarknaden.

Validering

Den kunskap som ungdomar får genom icke-formellt och informellt lärande i projekten ska godtas av till exempel arbetsgivare och värderas på rätt sätt och på ett liknande sätt i olika länder.

Demokrati och deltagande

Dessa mål och prioriteringar betonar vikten av demokratiskt deltagande, av det Europeiska medborgarskapet och av interkulturell dialog. Inom mobilitetsdelen av Erasmus+ innebär det framför allt att jobba med att göra unga till aktiva, deltagande medborgare i samhället - både på lokal nivå och kopplat till Europa och EU-politik.

Kvalitetsarbete i ungdomssektorn

Här kan projekten till exempel rikta in sig på att stärka användandet av olika digitala verktyg och sociala medier i ungdomssektorn, eller på att öka kvaliteten i sitt arbete genom samarbeten. Här ingår kompetensutveckling av ungdomsledare och aktiviteter som på olika sätt ökar kapaciteten hos organisationer och verksamheter i ungdomssektorn, gärna genom att ta in influenser från andra sektorer.

Programhandledning

Det är viktigt att ni läser om målen och prioriteringarna i programhandledningen och tänker igenom ordentligt hur ni ska koppla ert projekt till dem. Målen och prioriteringarna för hela ungdomskapitlet av Erasmus+ finns på sida 28-29 och för mobilitetsdelen (ungdomsutbyte, volontärtjänst samt kompetensutveckling för dig som jobbar med unga) på sida 30-33 i programhandledningen på engelska för 2016.

Programhandledning för Erasmus+