Making Waves 2019 - kontaktskapande möte inom Europa för medborgarna

Är du intresserad av demokratifrågor och vill öka medborgarinflytandet på lokal, nationell och europeisk nivå? Då ska du ansöka om att delta i Making Waves 2019, ett kontaktskapande möte som riktar sig till civilsamhällesorganisationer och offentliga organisationer från länder i Östersjöregionen. 

17–19 september 2019 i Köpenhamn, Danmark. Sista ansökningsdag är 9 augusti 2019. 

Making Waves är ett årligt återkommande kontaktskapande möte som arrangeras inom EU-programmet Europa för medborgarna, ett program som ger bidrag till projekt för demokratisk delaktighet. 

Mötets innehåll

Under mötet får du lära dig mer om programmet och hur en projektansökan går till. Du får även möjlighet att utbyta erfarenheter och utveckla dina projektidéer tillsammans med andra organisationer från länderna som deltar. Seminariet är interaktivt och innehåller föreläsningar, aktuella projektexempel, workshops, grupparbeten, och utveckling av egna projektidéer.

Målgrupp

Mötet riktar sig till organisationer inom det civila samhället samt till offentliga organisationer som kommuner, landsting, museum och forskningsinstitut. Du ska vara intresserad av att utveckla din organisations internationella arbete genom att söka bidrag från Europa för medborgarna. Deltagande länder är Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Tyskland, Polen och Sverige. 

Språk

Engelska är arbetsspråket på mötet och du behöver därför kunna kommunicera på engelska. 

Kostnad

Deltagaravgiften är 500 kronor inkl. moms per person. Då ingår mat, boende och resa. Som deltagare är du ansvarig för att ha den försäkring du behöver för att delta.

Sista ansökningsdag är 9 augusti 2019

Mer information och länk till ansökningsformulär, Baltic Sea Contact webbplats

Direkt till ansökningsformuläret, Google Form

Antalet platser per land är begränsat. Sverige har möjlighet att skicka fem deltagare. Beslut om vilka som får möjlighet att delta meddelas senast den 15 augusti.

Om Europa för medborgarna

Making Waves arrangeras inom EU-programmet Europa för medborgarna, ett program som ger bidrag till projekt för demokratisk delaktighet. 
Projekt inom Europa för medborgarna ska främja samhällsengagemang och samtal om aktuella frågor som berör människors framtid i Europa. Det kan till exempel handla om hur EU ska hantera migrations- och flyktingfrågor eller olika sätt att hantera extremism. Det handlar också om att dra lärdom av Europas historia för att stärka demokratiska värden och Europas mångfald. 

Europa för medborgarna