Lupp® gav unga ökat inflytande i Trelleborg

Ungdomarna i Trelleborg har fått fler möjligheter att påverka lokalsamhället genom ungdomsenkäten Lupp®. Ungdomarnas svar visade både tjänstemän och politiker att de unga är mycket engagerade – tvärtemot vad de vuxna trodde.

En grupp ungdomar

Genom Ungdomsstyrelsens enkät Lupp® – lokal uppföljning av ungdomspolitiken – kan kommuner ta reda på hur unga ser på skolan, fritiden, sin hälsa, framtidsdrömmar, inflytande och möjligheter att få arbete.

Hösten 2010 fick gymnasieelever i årskurs 2 och 22-åringar i Trelleborg svara på enkäten och resultatet förvånade både politiker och tjänstemän. Ingen trodde att ungdomarna skulle vara särskilt stolta över staden eller intresserade av att påverka lokalsamhället. Men det var de.

– Lupp visade att ungdomarna verkligen ville engagera sig men att de inte visste vägarna in. Vi insåg att det fanns en himla drivkraft hos ungdomarna och vi tänkte – hur kan vi använda den? berättar Ola Johnsson, chef på Navigatorcentrum i Trelleborgs kommun.

ESF-projektet Link Trbg startar

Så som en direkt följd av Lupp® startades ESF-projektet Link Trbg av Navigatorcentrum. Projektet jobbar för att ungdomar med försörjningsstöd ska bli självförsörjande genom att få jobb eller börja studera.

Ungdomarna är upp till 24 år och kommer från arbetsförmedlingen eller arbetsmarknadsförvaltningen. Projektet ska pågå i två år och man räknar med att sammanlagt 120 ungdomar ska delta, med cirka 30 ungdomar åt gången i sex månader.

Link Trbg är inriktat på entreprenörskap och tanken är att ungdomarna själva ska hämta in uppdrag från verkligheten. Amanda Kronberg Johansson som har deltagit i Link Trbg i sex veckor förklarar:

– Vi får ta kontakt med vilka organisationer eller företag vi vill och vi får då ringa runt och presentera oss och får nya kontakter. En tjej till exempel ringde till Hamnen för att höra om de hade något uppdrag till oss i Link och då visade det sig att de istället hade några lediga tjänster så hon ska på jobbintervju där nu.

Uppdrag för Naturskyddsföreningen

Amanda Kronberg Johansson jobbar just nu med ett uppdrag åt Naturskyddsföreningen.

– Det handlar om hur unga kan engagera sig i miljöfrågor och vi ska gå ut i skolor och informera om hur man kan förbättra miljön, säger hon. Då representerar vi inte bara oss själva och Link Trbg utan även Naturskyddsföreningen.

– Man anstränger sig mer när man gör uppdrag åt andra och det inte bara handlar om en själv. När det är fler som ska ta del av ens arbete vill man göra sitt bästa, fortsätter hon.

– Ungdomarna får utforma uppdragen själva för att kunna lösa uppgiften, förklarar Ola Johnsson. Det handlar om att hitta sin drivkraft i att göra olika saker, att se alternativa vägar och lösningar för att nå det förväntade resultatet. Och i slutändan lära sig att hitta sitt eget jobb eller försörjning.

Lupp gav statistik att utgå ifrån

När kommunen gjorde Lupp® hade man främst arbetsmarknadsperspektivet för ögonen men resultaten gjorde att man även fick upp ögonen för inflytandeperspektivet. Bland annat ska en handlingsplan för inflytande tas fram.

– Genom Lupp fick vi något påtagligt att utgå ifrån, som statistik och grafer som vi kunde gå vidare med till politiker och tjänstemän, berättar Ola Johnsson. Vi har använt dem förvaltningsövergripande i samarbete med bildnings-, arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Han berättar också att de har spridit resultaten bland annat till ungdomsmottagningen, frivården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och föreningslivet via samverkansgruppen på Navigatorcentrum.

– Tjänstemännen har blivit mer medvetna om att unga har stor potential och har börjat lyssna på målgruppen, fortsätter han. Ungdomarna har till exempel fått tycka till om försörjningsstödet.

Ett annat exempel på ungdomsinflytande är Generationsparken med skatepark, boule och lekplats som kommit till på ungas initiativ. Parken har nominerats till Årets samhällsbyggnadspris i den årliga Trelleborgsgalan.

Text: Anette Persson, foto: Freddy Billqvist
Artikeln är skriven 2012.