Lokala resurscenter

Bidrag till projekt som vill upprätta lokala resurscenter för att stärka den demokratiska delaktigheten.

Demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter

Bidrag till projekt som vill upprätta lokala resurscenter i stadsdelar och bostadsområden som kännetecknas av lågt valdeltagande och svag demokratisk delaktighet.

Ett lokalt resurscenter är en mötesplats för lokalt engagemang där boende i området inspireras att delta i nätverk, grupper eller föreningar. Resurscentret ska fungera som en länk mellan boende och etablerade föreningar och organisationer. Det ska kunna erbjuda stöd och vägledning så att olika individer får bättre förutsättningar att framföra åsikter och påverka beslutsfattande på lokal, regional och nationell nivå.

Ansökan

Bidraget går inte längre att söka.

Projektets starttid och längd

Projektet kan pågå i högst 12 månader.