Lokal utveckling av ungdomspolitiken

MUCF och Göteborgsregionen FoU Väst arrangerar en konferens riktad till alla kommuner som genomför statistiska uppföljningar av unga, till exempel Lupp eller Liv & hälsa ung-enkäten. Samtliga 13 kommuner som ingår i kommunförbundet bjuds in. Planering pågår.

  • Tid: 13-14 oktober 2020
  • Plats: Göteborg