Lena Nyberg: Vi ska synas och höras

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är på tok för okänd. MUCF:s nya generaldirektör Lena Nyberg vill sätta myndigheten på kartan. Vår kunskap måste nå ut, säger hon.

Hur känns det efter några dagar på ditt nya jobb?

- Tack, bra. Det är spännande, inspirerande och stimulerande. Lite förvirrat förstås, mycket är nytt.

Vad lockade dig att söka jobbet?

- Frågorna intresserar mig. Ungdomar har en speciell situation i samhället. Det finns mycket att förbättra. Jag har dessutom i hela mitt liv varit verksam i föreningar. Jag har lärt mig att mycket inte kan lösas om man inte hittar lösningar via civilsamhället. Jag gillar myndighetsmiljön, möjligheten att förändra och att göra skillnad. Jag gillar även att jobba på nationell nivå, det ger vidgade vyer. Och jag gillar att möta nya människor.

Vilket uppdrag uppfattar du att du har?

- Från regeringen är det tydligt att ungas etablering i samhället har högsta prioritet. Det finns en oro för situationen där många unga står utan arbete och försörjning. Med de kunskaper vi har på myndigheten kan vi bidra till att göra skillnad. Men även inflytande är viktigt. Att ha makt över sitt eget liv och kunna påverka sin vardag.

- Det är oroande att så många unga upplever psykisk ohälsa. Det finns inga enkla svar kring orsakerna, det kan handla om familjesituationen, samhällsstrukturen eller något annat. Här kan vi också bidra med våra kunskaper. Den psykiska ohälsan har ett högt pris, såväl för individen som för samhället.

Vad tar du med dig från tidigare uppdrag som du har haft?

- Från tiden som barnombudman har jag med mig att vi som vuxna aldrig riktigt kan förstå om man inte lyssnar. Samma sak gäller här. Vi måste leva som vi lär – det är viktigt att ha direkta kanaler till ungdomar och till civilsamhället. Och det är viktigt att synas – om du inte syns finns du inte.

- Om man vill bidra till förändring måste budskapet upprepas om och om igen. Vi har möjlighet att leverera bra underlag och kan påverka de som ska fatta besluten.

Har du sett något på MUCF som du vill ändra på?

- Som sagt, vi borde bli mer synliga. Myndigheten är på tok för okänd. Och jag tror att vi behöver fokusera – vi är för splittrade.

Är mångfalden av uppdrag ett problem?

- Inte nödvändigtvis. Man kan se de enskilda uppdragen som spröten på ett paraply eller som olika ben på samma bord. Vårt arbete ger oss ökad kunskap om ungas tuffa villkor i dagens samhälle. Utmaningen är att försöka se helheten – inte fastna i ett stuprör.

Varför är det viktigt att stärka ungdomsperspektivet på alla nivåer i samhället?

- Det kan inte bli kvalitet i beslut som rör unga om man inte har ett ungdomsperspektiv. Ett brukarperspektiv måste man ha i alla sammanhang, men det är särskilt viktigt i ungdomsfrågor eftersom de unga sällan finns företrädda i de församlingar där besluten fattas. Om perspektivet saknas finns risk att resurser används på fel sätt.

Hur tänker du kring MUCF:s målgrupper?

- Vi behöver bra kanaler för att kvalitetssäkra den kunskap vi hämtar in. För att nå våra målgrupper, bland andra beslutsfattare, behöver vi en fungerande dialog dels med unga, dels med civilsamhället. Om vi inte själva klarar av att kommunicera, kan vi inte begära att andra ska göra det. Referensgrupper kan vara ett sätt.

Vad är viktigt för MUCF i politiken för det civila samhället?

- Samhället i stort har fler problem och utmaningar än vad den offentliga sektorn kan lösa. Civilsamhället kan lösa uppgifter som det offentliga aldrig kan gå iland med. Myndighetsvärlden är ofta fyrkantig, det finns mer subtila behov av stöd bland såväl unga som äldre där ideella insatser fungerar bättre. Men det är viktigt att det finns en bra dialog mellan civilsamhällets aktörer och det offentliga.

Vad gör du när du inte jobbar?

- Jag gillar att vistas i naturen, i skärgården och i fjällen. Fiska, plocka svamp, laga mat är kul. Och att umgås med familjen. Jag har man, tre söner och ett barnbarn.

Text: Lennart Nylund

Nyhetsdatum: 
2015-10-12