Lättnader, regler och råd

Här har vi samlat information om lättnader, regler, restriktioner och råd som berör civilsamhället med anledning av coronapandemin.

Senaste nytt

Den nya begränsningsförordningen

Riksdagen beslutade den 10 januari att anta en tillfällig pandemilag. Med stöd av den nya lagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari.

Pressmeddelande regeringen 8 januari: Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster

Ytterligare restriktioner för att hejda smittspridningen

Regeringen ser med oro på den höga smittspridningen av covid-19 och inför därför ytterligare nationella restriktioner. Bland annat kan noteras att:

Folkhälsomyndigheten sänker maxantalet i ett sällskap på restaurang från åtta till fyra personer. Detta gäller från och med den 24 december.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att kommuner och regioner omedelbart stänger all verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig. Detta gäller fram till och med den 24 januari. Det kan till exempel handla om idrottsanläggningar och mötesplatser.

Artikel från regeringen 18/12: Ytterligare nationella restriktioner för att hejda smittspridning.

Folkhälsomyndigheten nyhet 18/12: Ytterligare åtgärder för att bromsa smitta och skydda hälsa.

Förslag: förlängning av åtgärder på sjukförsäkringsområdet (till och med 30 april respektive 30 juni)

Regeringen föreslår att åtgärderna på socialförsäkringsområdet med anledning av coronaviruset förlängs t.o.m. den 30 april respektive 30 juni 2021. Förslaget kommer att lämnas i en kommande extra ändringsbudget i början av 2021.

Regeringen 8 december: Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av coronaviruset.

Ungdomsorganisationer ska få stöd av LSU att bedriva verksamhet digitalt

Regeringen beviljade den 19 november ett bidrag på 300 000 kronor till Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU). Bidraget ska användas för att möjliggöra för ungdomsorganisationer att bedriva verksamhet digitalt.

LSU kommer bland annat att samordna information och utforma användarvänliga och tillgängliga plattformar för ungas egenorganisering. Projektet sträcker sig från november till den 31 december, och projektets resultat är planerade att lanseras på LSU:s hemsida i början av 2021.

Pressmeddelande regeringen: Regeringen stärker stödet till ungdomsorganisationer i pandemin.

Lättnader

Förslag till lättnader

Regler och restriktioner

Råd och information

Information som inte längre är aktuell