Lättnader, regler och råd

Här har vi samlat information om lättnader, regler och råd som berör civilsamhället med anledning av coronapandemin.

Förslag till beslut

Lättnader vid publika evenemang

Gränsen på 50 deltagare kommer att ligga fast som huvudregel men regeringen har aviserat att man kommer att besluta om ett undantag. Det innebär att arrangemang på serveringsställen som till exempel restauranger och caféer, inte omfattas av 50-personersgränsen.

Förslag om undantag för sittande publik

Regeringen planerar även för vissa lättnader i förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Det gäller arrangemang med sittande publik, som konserter och idrottsmatcher som skulle tillåta upp till 500 personer istället. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att se över om ytterligare undantag kan göras framöver. 

Regeringen meddelade vid en presskonferens den 8 oktober att smittläget inte tillåter det planerade undantaget. Man avser dock att införa det så snart det är möjligt. Det kräver dock att alla hjälps åt att vända rådande trend genom att följa de råd som Folkhälsomyndigheten ger på sin hemsida.

Regeringens pressmeddelande 29 september: Ändring i förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Tänk också på att regionala utbrott kan göra att man inför regionala begränsningar. Krisinformation.se har lagt upp en sida med senaste nytt om regional smittspridning och åtgärder i samband med det.

Förslag nedsatt arbetsgivaravgift för 19-23-åringar

För att motverka pandemins negativa följder för ungas möjligheter på arbetsmarknaden och samtidigt underlätta för företag att behålla och nyanställa personal föreslår regeringen i höstbudgeten en tillfällig nedsättning med 37 procent av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar den 1 april 2021 till 31 mars 2023.

Pressmeddelande: Nedsatta arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar.

Lättnader

Regler och restriktioner

Råd och information

Information som inte längre är aktuell