Lättnader, regler och råd

Här har vi samlat information om lättnader, regler och råd som berör civilsamhället med anledning av coronapandemin.

Ändringar vid publika evenemang

Danstillställningar samt allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen beslöt den 22 oktober att offentliga danstillställningar för fler än 50 personer åter ska förbjudas.

Regeringen har också beslutat om ett nytt undantag från förbudsförordningen som möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare, inte 500 som tidigare diskuterats. Ändringarna gäller från och med den 1 november.

Serveringsställen

Regeringen föreslår även att av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serverings­ställen som löper ut vid årets slut, förlängs med ytterligare fem månader till och med den sista maj 2021.

Läs mer i regeringens pressmeddelande: Förändringar i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Tänk också på att regionala utbrott kan göra att man inför regionala begränsningar. Krisinformation.se har lagt upp en sida med senaste nytt om regional smittspridning och åtgärder i samband med det.

Lättnader

Förslag till lättnader

Regler och restriktioner

Råd och information

Information som inte längre är aktuell