Lärande exempel

Vi på MUCF har gett stöd till projekt med målet att underlätta etableringen i arbets- och samhällslivet för unga som varken arbetar eller studerar. Här får du möjlighet att ta del av några exempel där samverkan har varit i fokus. 

Två unga personer blickar ut över staden.

Texterna är hämtade från projektens respektive slutrapporter.