Länder du kan samarbeta med inom Europeiska Solidaritetskåren

Inom Europeiska solidaritetskåren delas samarbetsländerna in i två kategorier: deltagande länder och partnerländer.

Deltagande länder

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Serbien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Nordmakedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike.

Ni kan göra projekt med dessa deltagande länder inom alla delar av Europeiska Solidaritetskåren.

OBS! Aktuell information om hur Brexit förväntas påverka Europeiska Solidaritetskåren finns att läsa på EU-kommissionens webbplats.

How will Brexit impact the European Solidarity Corps?

Om den som är ansvarig för projektet är baserad i Sverige skickas ansökan till MUCF, annars till det nationella programkontoret i det land som den som är ansvarig för projektet är baserad i. 

Partnerländer

Partnerländer är vissa av EU:s grannländer som kan delta i volontärprojekt inom Europeiska Solidaritetskåren på nästan samma villkor som deltagande länder. Det finns fyra områden av partnerländer:

  • Medelhavsområdet: Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina, Syrien och Tunisien
  • Västra Balkan: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo och Montenegro
  • Östra Europa och Kaukasus: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland
  • Ryska federationen

 Ni kan enbart göra projekt med partnerländer i grannskapet inom volontärdelen av Europeiska Solidaritetskåren. 

Årliga utlysningar

EU-kommissionen gör årliga utlysningar när det är dags att söka bidrag för projekt med speciella teman med länder i hela världen. Ansökan skickas till centrala programkontoret EACEA i Bryssel.