Lagar, restriktioner, råd och lättnader

Här har vi samlat information om lagar, restriktioner, lättnader och råd som berör civilsamhället med anledning av coronapandemin.

Vi har också en sida för frågor och svar där vi samlat frågor som kommer från civilsamhället.

Lagar och restriktioner

Pandemilagen (kallas även Covid-19-lagen)

Riksdagen beslutade den 10 januari att anta en tillfällig pandemilag. Med stöd av den nya lagen har regeringen fattat beslut om ”begränsningsförordningen” som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari. Den tillfälliga lagen upphör att gälla den sista september 2021.

Lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

I Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd finns information om särskilda begränsningar för olika verksamheter. Här finns också information om det personliga ansvaret

Folkhälsomyndigheten: Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

Länsstyrelsen kontrollerar att pandemilagen följs

Länsstyrelsen har mer information om hur tillsynen går till och om hur lagen ska tolkas.

Länsstyrelsen: Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Lättnader

Information om ekonomiska lättnader hittar du på sidan "Stödpaket från regeringen".

Råd och information