Hoppa till huvudinnehåll
 

Lagar, råd och restriktioner

Vad är det egentligen för skillnad på pandemilagen, restriktioner från Folkhälsomyndigheten och allmänna råd från regeringen? Och hur hänger dessa ihop med civilsamhället? Här har vi samlat information som förklarar detta närmare.

Pandemilagen (kallas även Covid-19-lagen)

Riksdagen beslutade den 10 januari att anta en tillfällig pandemilag. Med stöd av den nya lagen fattade regeringen beslut om ”begränsningsförordningen” som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster.

Regeringen har nu beslutat om ändringar i den så kallade begränsningsförordningen som träder i kraft den 15 juli.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

I Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd finns information om särskilda begränsningar för olika verksamheter. Här finns också information om det personliga ansvaret

Länsstyrelsen kontrollerar att pandemilagen följs

Länsstyrelsen har mer information om hur tillsynen går till och om hur lagen ska tolkas. 

Länsstyrelsen: Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen

Föreskrifter kopplat till förordningen flyttas över från länsstyrelserna till Folkhälsomyndigheten den 1 juni.

Folkhälsomyndigheten: Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen

Regional information på krisinformation.se

På krisinformation.se samlas information från regionala myndigheter om smittspridning och åtgärder som rör utbrottet av covid-19. Regionala restriktioner kan ibland vara hårdare än de nationella så det är viktigt att ha koll på vad som gäller regionalt.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete och praktik för minderåriga under pandemin

Praktik är lärorikt och viktigt för unga. Men unga får inte skickas ut till arbetsplatser som riskerar att skada dem eller göra dem sjuka.
 
Arbetsgivare ansvariga för att riskbedöma arbetsmiljön
Arbetsmiljöverkets regler om minderårigas arbetsmiljö ställer krav på att arbetsgivare som tar emot praktikanter och sommarjobbare ska riskbedöma arbetsmiljön. I rådande situation med risk för smitta av det nya coronaviruset är det särskilt viktigt att arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare gör riskbedömningen.
 
Minderåriga får inte arbeta med riskklass 3
Det nya coronaviruset har riskklass 3, och enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter får minderåriga inte arbeta i miljöer där denna riskklass förekommer. Som minderårig räknas den som ännu inte fyllt 18 år.
 
Eftersom det nya coronaviruset är spritt i samhället är det svårt att helt undvika att minderåriga utsätts för smittan. Minderåriga ska därför inte utföra arbetsuppgifter inom vård och omsorg där det finns patienter eller brukare med konstaterad eller misstänkt covid-19, som är den sjukdom som orsakas av det nya coronaviruset.
 
Arbetsmiljöverket: Unga i arbetslivet.

Lättnader

Bolags- och föreningsstämmor - Bolagsverket (till och med 31 december 2021)

Bolagsverket har frågor och svar om hur föreningsstämmor kan göras digitalt. Här hittar ni också information om den tillfälliga lag som finns för att underlätta genomförandet av vissa typer av föreningsstämmor under pandemin bland annat för ekonomiska föreningar och samfälligheter.

Bolagsverket: Information med anledning av coronaviruset

Undantag för begravningar - Myndigheten för stöd till trossamfund

En viktig del av trossamfundens verksamhet är att erbjuda riter och ceremonier för olika skeden i livet. Här hittar du information om de lagar och regler som rör begravningsväsendet i Sverige samt grundläggande information om trossamfundens olika traditioner gällande begravningar och avskedsceremonier.

Om begravningar och avskedsceremonier på Myndigheten för stöd till trossamfund.

Råd och information

Råd till dig som verksamhetsansvarig från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Pandemin ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Kunder och besökare måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket styr hur du kan sälja varor eller tjänster.

Här finns goda exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan.

Här finns också en checklista, gatupratare, bordsryttare och affischer som du kan ladda ner, skriva ut och använda fritt.

Minska spridningen av covid-19: Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsansvarig.

Mallar med nationella budskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram ”Mallar med nationella budskap” baserade på Folkhälsomyndighetens nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Materialet omfattar affischer, gatupratare och bordsryttare.

Lättillgänglig information om Covid-19

Information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset kommer från flera olika håll. För att informationen ska nå alla behöver den finnas i olika format. Myndigheten för delaktighet har därför samlat information om coronaviruset i tillgängliga format som tex teckenspråk, kartor, lättläst, inläst och punktskrift.

Coronastatistik

Nyheter och statistik om hur coronavirusets spridning påverkar samhället finner du hos Statistikmyndigheten SCB.

Information och stöd till dig som arbetar i vård och omsorg

Socialstyrelsen har samlat information och stöd till dig som arbetar i vård och omsorg och beskriver sin roll och sitt uppdrag i pandemin.

NOD:s uppdrag under pandemin

NOD, Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället, har under pandemin i uppdrag att bistå med:

  • en samlad lägesbild av verksamheter och behov i civilsamhället
  • samordning av civilsamhällets insatser med anledning av pandemin
  • stöd i dialog mellan civilsamhället och Regeringskansliet eller statliga myndigheter kring olika sakfrågor
Folkhögskolornas påverkan av pandemin

Folkbildningsrådet har aktuell informationen om hur folkhögskolorna påverkas av pandemin. Här finns även information om studiemedel.

Studieförbundens påverkan av pandemin

Folkbildningsrådet har aktuell information om hur studieförbund påverkas av pandemin.

Feedback

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: