Kunskapskonferensen 2020 om det civila samhället

Kunskapskonferensen är ett årligt event där aktuell forskning och forskningsprojekt som rör det civila samhället presenteras. Årets tema var samhället under kris.  

 

Den 21 oktober genomfördes Kunskapskonferensen digitalt. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind inledningstalade och svarade på deltagarnas frågor. Därefter presenterades aktuell forskning inom civilsamhället under temat civilsamhället under kris. Konferensen var ett samarrangemang mellan MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Ideell Arena, Vetenskapsrådet och SKR, Sveriges kommuner och regioner. Nedan kan du zooma in och se bilden på den här sidan i större format.
mucf_-_kunskapskonferensen_pdf.pdf

Nedan kan du ta del av forskarnas presentationer och forskning. Vi kommer även inom de närmaste veckorna att lägga upp den inspelade konferensen med textning och syntolkning.

 

Bra helhetsintryck av konferensen

Utvärderingen av konferensen visar att hela 77,8 procent av dem som deltog anser att innehållet var bra eller mycket bra som helhet. För få pauser och teknikstrul drog dock ner betyget en aning. Svarsfrekvensen i utvärderingen var under 50 procent. Det var i huvudsak deltagare från civilsamhället och kommun som representerades, hela 76,9 procent. I övrigt var det deltagare från statliga myndigheter, regioner och annan deltagare exempelvis ideella föreningar, projektorganisationer och företag. Det var övervägande kvinnor, 69,2 procent, som närvarade, medan andelen män var 29,7 procent. Personer med annan könstillhörighet var endast 1,1 procent. Drygt hälften av deltagarna anser att innehållet från konferensen är användbart eller mycket användbart i deras arbete.

 

Kunskapskonferensen 2019

Här kan du ta del av filmklipp, presentationer och annat material från Elitism eller engagemang – kunskapkonferens om det civila samhället 2019