Kunskapsbank för ideellt engagerade

Är du ideellt engagerad? Vet du vilka lagar och regler som påverkar din organisation? Inte? Välkommen att vara med i vår referensgrupp!

Fotokollage med bilder på idéellt engagerade människor, inom musik, hbtq, fotboll med mera.

Vi vet att det kan vara svårt att veta vilka lagar och regler en organisation har att förhålla sig till. MUCF har därför fått i uppdrag av regeringen att ta fram en kunskapsbank med information och verktyg som ideellt engagerade kan ha nytta av och behöver känna till.

Var med i vår referensgrupp!

För att fylla denna kunskapsbank med rätt saker behöver vi hjälp av dig som är ideellt engagerad. För vilka vet bättre vad som är krångligt idag än ni som faktiskt är det svenska civilsamhället? Vi vill att referensgruppen delar med sig av sina bra och mindre bra erfarenheter av att få och söka information om regler, men också hur organisationen helst hade velat få informationen. Vi är måna om att få en så bra bild som möjligt av behovet och söker representanter från:

  • Olika ideella organisationer med olika verksamhetsområden
  • Små och stora organisationer
  • Nystartade och väletablerade organisationer
  • Lokala, regionala och riksorganisationer (Ej paraplyorganisationer som samlar andra riksorganisationer) 

Vår förhoppning är att omkring 15 organisationer vill delta i referensgruppen, kanske är din organisation en av dem? 

Hur går det till?

  • Vi kommer att ha 2-3 träffar under 2018 i Stockholmsområdet. I första hand krävs fysisk närvaro, men det kan finnas möjlighet att delta digitalt vid något av mötena. 
  • I den mån det är möjligt kommer mötena att hållas efter kontorstid för att underlätta deltagande för ideellt engagerade.
  • Du får ersättning för resekostnader och ev. förlorad arbetsinkomst till följd av arbetet i referensgruppen.

Preliminära mötesdagar

Vi planerar att ha referensgruppsmöten den 5 november, 19 november och 10 december. Mötena är kl. 18-20, med drop in från kl. 17.30.

Anmälan

Anmäl dig här, senast den 21 oktober.

Efter den 21 oktober gör vi ett urval så att representationen i referensgruppen blir så bred som möjligt.

Fler frågor?

Har du fler frågor om referensgruppen eller uppdraget? Välkommen att kontakta Alba Stjärnkvist, telefon 08-566 219 39.

Välkommen att dela med dig av din erfarenhet och skapa en kunskapsbank till nytta för dig och andra ideellt engagerade!