Kontaktskapande möte runt Östersjön - Europa för medborgarna

Är du intresserad av demokratifrågor? Vill du utveckla er verksamhet med hjälp av ett europeiskt perspektiv? Brinner du för att öka medborgarnas inflytande på lokal, nationell och europeisk nivå? Då ska du ansöka om att delta på konferensen Making waves - Baltic Sea Region Europe for Citizens Seminar.

Europa för medborgarna

Mötet arrangeras inom ramen för EU-programmet Europa för medborgarna som ger bidrag till projekt för demokratisk delaktighet. Projekt inom Europa för medborgarna ska främja samhällsengagemang och samtal om aktuella frågor som berör människors framtid i Europa.

Det kan till exempel handla om hur EU ska hantera migrations- och flyktingfrågor eller olika sätt att hantera extremism.

Det handlar också om att dra lärdom av Europas historia för att stärka demokratiska värden och Europas mångfald. Under mötet kan du etablera kontakter och utveckla projektidéer tillsammans med andra organisationer från länderna runt Östersjön.

Mötets innehåll

Under mötet får du fördjupade kunskaper om EU-programmet Europa för medborgarna, om hur en projektansökan går till samt tillfälle att utbyta erfarenheter och utveckla dina projektidéer. Konferensen är interaktiv och innehåller föreläsningar, aktuella projektexempel, workshops, grupparbete, samt arbete med egna projektidéer.

Mål för mötet

  • Att få en fördjupad förståelse av EU-programmet Europa för medborgarna.
  • Att knyta kontakter för framtida samarbete och projekt inom Europa för medborgarna.
  • Att utveckla konkreta idéer för nya projekt.

Målgrupp

Kontaktmötet riktar sig till organisationer inom det civila samhället, offentliga organisationer som kommuner, landsting, museum och forskningsinstitut. Deltagande länder är Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige. Du ska vara intresserad av att utveckla organisationens internationella arbete genom att söka bidrag från EU-programmet Europa för medborgarna.

Språk

Engelska är arbetsspråket på mötet och du behöver därför kunna kommunicera på engelska.

Tid och plats

18-20 oktober i Riga, Lettland.

Avgift

Deltagaravgiften är 500 kronor per person. Då ingår mat, boende och resor. Som deltagare är du ansvarig för att ha den försäkring du behöver för att delta.

Ansökan

Sista ansökningsdag har passerat. Sverige har möjlighet att skicka 4-5 deltagare till detta event. Beslut om vilka som får delta meddelas senast 25 september.

Webbplatsen Baltic sea contact med mer information om mötet och programmet