Kontaktpunkter i Sverige

Laholms kommun

Under kultur- och utvecklingsverksamheten arbetar Avdelning arbetsmarknad med internationella frågor genom Eurodesk. Här kan ungdomar och personal få information och hjälp för att delta i eller starta egna ungdomsutbyten och få information i hur man gör för att ansöka om deltagande i Europeiska Solidaritetskåren. Vår ambition är att genom Eurodesk visa på möjligheter och medvetandegöra EU och vikten av att leva i ett öppet och demokratiskt samhälle bland unga i Laholms kommun.

Kontakt
Rebecca Rosenberg
telefon: 073-9417264
e-post: rebecca.rosenberg@laholm.se

Borås stad, fritid och folkhälsa

Fritid och Folkhälsoförvaltningen arbetar sedan flera år med Europeisk volontärtjänst och ungdomsutbyten. Vi tar varje år emot europeiska volontärer. De jobbar under ett år inom våra öppna ungdomsverksamheter (fritidsgårdar och ungdomshus) och mötesplatser. Volontärernas uppdrag är bland annat att coacha unga att driva egna projekt, utveckla nya aktiviteter samt sprida information om olika möjligheter inom EU. Unga vuxna från Borås kan åka ut på volontärtjänst.
Förutom att ha EVS-volontärer så arbetar vi med informationsspridning, via olika events, information i skolor och att hålla presentationer. I vårt informationsarbete har vi ett nära samarbete med Europa Direkt Sjuhärad.

Kontakt
Edina Begovic, internationell samordnare
telefon: 076-623 09 50
e-post: edina.begovic@boras.se
Facebook ESC i Borås
Instagram: @escboras

Europa Direkt Fyrbodal

Åmåls kommun är sedan 2005 värdorganisation för Europa Direkt Fyrbodal, ett EU-informationskontor i Sverige som drivs av EU-kommissionen tillsammans med Europaparlamentets informationskontor och Åmåls kommun. Där svarar man på frågor om EU, guidar rätt bland EU-programmen och i EU:s regelverk, hittar EU-dokument samt arrangerar aktiviteter och evenemang med EU-anknytning.
Man skapar intresse för EU och Europa bland unga och besöker skolor, arbetsmässor med mera för att informera om ungas möjligheter till studier, volontärtjänst, arbete inom EU. Tillsammans med Åmåls kommun arrangerar kontoret även ungdomsutbyten, skickar ut och tar emot volontärer inom ramen för Erasmus+ Ung och Aktiv. Som kontaktpunkt för Eurodesk kan Europa Direkt Fyrbodal skapa ytterligare förutsättningar för unga att få möjlighet till internationell rörlighet genom de kontaktytor och den informationsspridning som kontoret får ta del av genom Eurodesknätverket både inom Sverige och EU.

Kontakt
Kristin Björk
Europa Direkt Fyrbodal
telefon: 0532-170 20
e-post: europadirekt@amal.se
Europa Direkt Fyrbodals webbplats

Europa Direkt Hässleholm

Europa Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala aktörer i EU:s medlemsländer. Syftet är att sprida information om EU och främja den lokala och regionala debatten kring EU. Vänd dig till oss om du har frågor och vill veta mer om EU. Vi hjälper till att svara på dina frågor, söka information och tillhandahåller gratis informationsmaterial om aktuella Europafrågor. Vi hjälper dig när du vill komma i kontakt med EU:s institutioner eller föra fram dina åsikter om EU-samarbetet. Vi anordnar debatter, föreläsningar, seminarier och utbildningar om aktuella EU-frågor.

Europa Direkt Hässleholm är till för alla invånare i nordöstra Skåne. Det är kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Osby, Perstorp, Östra Göinge samt Älmhult.

Kontakt
Amanda Lindblad 
EU-koordinator och verksamhetsansvarig Europa Direkt
telefon: 0451-26 82 47 
e-post: amanda.a.lindblad@hassleholm.se
Europa Direkt Hässleholms webbplats

Fritid Skellefteå

Skellefteå ligger i Västerbotten och Fritid Skellefteå är en av åtta förvaltningar i Skellefteå kommun. Förvaltningen ansvarar för en mycket bred verksamhet, det är allt från badhus, idrottsanläggningar, campingplatser, fritidsgårdar, Ungdomens hus, förebyggande arbete till friluftsliv, föreningsstöd och arrangemang. Viljan att skapa möjligheter för ungdomar och ungdomsledare genom att utveckla verksamheten via det internationella arbetet är politiskt förankrat.

Kontakt
Stefan Schönfeldt
Fritid Skellefteå – Ungdomens hus/Femtioettan
e-post: stefan.schonfeldt@skelleftea.se
Europa Direkt Västerbottens webbplats

Fryshuset

Fryshuset är en stiftelse med över 10 egna mötesplatser i Sverige och i olika former runt om i Europa och världen. Fryshuset ger unga möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Vi arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar eftersom vi är övertygade om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.
Våra verksamheter omfattar allt ifrån dans, sport och musik till sociala projekt, utbildningar och arbetsmarknadsinsatser. Fokus ligger hela tiden på unga och deras chanser att växa och utvecklas. De drygt 50 projekten och verksamheterna är uppdelade i områdena Ungdomskultur, Föredöme & Framtidstro, Skolor och Arbete & Entreprenörskap.

Kontakt
Monique Denkelaar, Internationella enheten
Telefon: 08-691 76 00
e-post: eurodesk@fryshuset.se

Gävle kommun

Gävle kommuns internationella kontor har fyra anställda med olika ansvarsområden. Internationella kontoret kommer att ha ett nära samarbete med Europa Direkt, som ansvarar för EU-informationen i Gävleborgs län.

Kontakt
Ulrich Lundeberg
Internationella kontoret i Gävle kommun
telefon: 026-17 23 19
e-post: ulrik.lundeberg@gavle.se
Gävle kommuns webbplats (internationellt arbete)

KEKS

KEKS bildades år 2005 och är ett nätverk som har drygt 40 kommunala förvaltningar runtom i Sverige som driver öppen ungdomsverksamhet. KEKS erbjuder sina medlemmar verktyg för dokumentation och uppföljning av ungdomsverksamheten, i syfte att stärka och utveckla verksamheten. KEKS arrangerar konferenser, seminarier och kurser för personal, chefer och politiker på olika aktuella teman. KEKS är också aktiv internationellt och har bland annat medverkat i EU-kommissionens expertgrupp för ungdomsarbete. KEKS är medlem i det europeiska nätverket för lokalt ungdomsarbete, InterCity Youth, www.intercityyouth.eu

KEKS har arbetat med internationella projekt i olika former sedan starten såsom ungdomsutbyten, seminarier, europeisk volontärtjänst, jobbskuggning och strategiska partnerskap. Kontaktpunkten KEKS Eurodesk ligger i Göteborg.

Kontakt
Jonas Agdur
e-post: info@keks.se
KEKS webbplats

Kulturskolan Stockholm – Stockholms stad

Kulturskolan är en kommunal verksamhet som erbjuder barn och unga vuxna i åldern 6-22 år aktiviteter i drama, musik, bild, dans och cirkus på fritiden. För närvarande har vi 17 000 deltagare och cirka 350 medarbetare och finns i stadens olika stadsdelar.
Varje år deltar Kulturskolan i utåtriktad verksamhet och ger omkring 1 000 offentliga föreställningar och konserter. Kulturskolan är också aktiv internationellt och har medverkat och medverkar i ett 40-tal EU-projekt, främst inom programmen Life long Learning, INTERREG, Ung och Aktiv och numera Erasmus+. För närvarande är Kulturskolan koordinator för ett flertal EU-projekt:  EVS, Strategisk partnerskap och Mobilitet för ungdomsledare.

Kontakt
Eva Darell
telefon: 08-508 318 34
e-post: eva.darell@stockholm.se
Stockholms stads webbplats

Kungsbacka kommun

Kungsbacka Kommun, förvaltningen Kultur & Fritid arbetar med Europeisk volontärtjänst, EVS, ungdomsutbyten och internationellt nätverkande genom Eurodesk. Medlem i det Europeiska nätverket More Citizenship med tjugotalet andra länder där erfarenhet, kompetens och projektidéer delas.

Inom ESC tar vi emot och skickar volontärer. Från 2018 ska vi lägga mer fokus på att skicka framförallt korttids-volontärer. Vi stöttar våra ungdomar att skriva egna projekt såsom utbyten och inte minst demokratiprojekt där unga möter politiker. Vi samarbetar med enheten för arbetsliv och sprider möjligheten med ESC för ungdomar som framförallt hamnat vid sidan om arbete och studier.

Inom ungdomsutbyten blickar vi långsiktigt framåt för att främja hälsa och livsstil för ungdomar med begränsade möjligheter.

Kontakt
Susanne Löfgren
Ungdomskonsulent
Kultur & Fritid, Kungsbacka Kommun
telefon: 0300-83 78 51
e-post: susanne.lofgren@kungsbacka.se
Webbplats Ung i Kungsbacka

Mölndals stad

Under kultur- och fritidsförvaltningen, enheten för samhällsarbete arbetar vi med europeisk volontärtjänst och ungdomsutbyten genom Eurodesk. Här kan ungdomar och ungdomsledare få information och hjälp för att delta i eller starta egna ungdomsutbyten, internationella ungdomsinitiativ samt få information i hur man gör för att ansöka om europeisk volontärstjänst.

Kontakt
Johanna Nygren
telefon: 0704-67 78 14
e-post: johanna.nygren@molndal.se

Nätverket SIP

Nätverket SIP är ett paraplynätverk som har sin bas i södra Sverige. Nätverket SIP arbetar med samhällsförändring i praktiken genom att uppmuntra entreprenörskap och personlig utveckling för dem som vill göra samhället mer tillgängligt och demokratiskt.

Vi driver ett internationellt center, Globala Kronoberg, där vi ordnar volontärutbyten, koordinerar volontärer i länet och arrangerar aktiviteter, kurser och event.

Kontakt
Nätverket SIP
Johanna Åhs
Sara Björnald 
telefon: 076-815 47 28 och 070-350 81 03
e-post: johanna.ahs@globalakronoberg.se, sara.bjornald@globalakronoberg.se
Globala Kronobergs webbplats

Ung i Sundsvall

Ungdomsavdelningen i Sundsvalls kommun består av 13 ungdomsgårdar, ”Fritid för Alla” som är en verksamhet riktad till funktionshindrade ungdomar, Ung Film, Lögdö Vildmarkscamp, Ung Pott, Skatehall, UKM. Flera internationella ungdomsprojekt har genomförts, därför att de lyckats sprida en allmän kunskap till ungdomarna i regionen om deras medlemskap i Eurodesk.

Kontakt
Mona Harr-Ströhlein
Telefon: 070-190 35 77
e-post: mona.strohlein@sundsvall.se
Ung i Sundsvalls webbplats

Malmö Ideella

Malmö Ideella är en samarbetsorganisation som representerar alla föreningar i Malmö. Tillsammans med våra medlemmar som utgörs av 347 föreningar och 19 samarbetsorganisationer, når vi 1.280 föreningar i staden. Vår ambition är att skapa en hållbar stad genom civilsamhället och främja känslan av ett kollektivt fortbestånd, samverkan mellan medlemmarna och agera resursskapande till samhället. Malmö Ideella arbetar med inkluderande och samhällsbyggande verksamheter samt EU projekt i olika former såsom ungdomsutbyten, seminarier och volontärtjänst. Kontaktpunkten Malmö Eurodesk ligger i Föreningscenter - Nobel21.

Kontakt
Aleyna Kaya, kommunikatör
Tel: 073 334 73 44
E-post: aleyna@malmoideella.se 

Ivar Scotte, verksamhetsledare
Tel: 076 323 33 40
E-post: ivar@malmoideella.se

Malmö Ideellas webbplats