Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga

Ett bidrag till kompetensutveckling om ungas situation i Europa. Ungdomsledare kan till exempel delta i seminarier eller göra studiebesök. Erasmus+ Ung och Aktiv är EU:s program för ungdomssamarbete.

Ungdomar pluggar på en trappa

Registrera din organisation

Alla som ska söka bidrag i programmet Erasmus+ Ung och Aktiv måste registrera sig på EU-kommissionens webbplats. Det måste man göra innan man ansöker. Gör det i god tid innan ni börjar jobba med ansökan. Mer allmän information om Erasmus+ Ung och Aktiv i artikeln Erasmus+.

Registrera din organisation.

Ansökningstider

 

2017 har vi tre ansökningsomgångar:
Projekt som startar mellanSista ansökningsdag
1 maj – 30 september 20172 februari 2017, 12.00
1 augusti – 31 december 201726 april 2017, 12.00
1 januari – 31 maj 20184 oktober 2017, 12.00

Ni får beslutet cirka två månader efter sista ansökningsdatum. Ansökan inom Erasmus+ (det här behöver du göra för att ansöka).

Ni måste utgå ifrån programhandledningen när ni ansöker om bidrag.

Ni kan söka bidraget

Ideella organisationer, kommunala och regionala verksamheter eller sociala företag som arbetar med ungdomsfrågor.

Ni kan delta

Personer som arbetar med lokal eller regional ungdomspolitik, i ungdomsorganisationer eller med ungdomar som ungdomsledare, utbildare, handledare, ungdomsrådgivare eller andra resurspersoner.

Projekten ska vara internationella samarbeten
För att göra ett projekt krävs det att du har internationella samarbetspartners.
Hitta internationella partners i databasen Otlas

Samarbetsländer inom Erasmus+ Ung och Aktiv.

Det här kan bidraget gå till

Till exempel seminarier, studiebesök, utbildningar, besök på arbetsplatser eller nätverksbyggande aktiviteter. Projekten ska höja kunskapen om och förbättra ungas situation i Europa genom erfarenhetsutbyte mellan ungdomsorganisationer och de som arbetar med unga. Eller skapa fler projekt, partnerskap och nätverk med bra kvalitet inom programmet Ung och Aktiv.

Bidragets storlek

Det går att söka bidrag till reskostnader och generella projektkostnader enligt schablonbelopp. Grupperna får 80 procent av bidraget när projektet börjar och 20 procent när projektet är slut.

Räkna ut er budget för kompetensutveckling för dig som jobbar med unga.

Så här länge kan projektet pågå

Ett projekt inom Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga kan pågå i 2 dagar–2 månader, exklusive resdagar.

Erasmus+ logotyp