Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga

Detta är ett bidrag till kompetensutveckling för dig som jobbar med unga. Personer som arbetar med unga kan inom det här programområdet till exempel delta i seminarier eller göra studiebesök. 

Ungdomar pluggar på en trappa

Registrera din organisation

Alla som ska söka bidrag i programmet Erasmus+ Ung och Aktiv måste registrera sig på EU-kommissionens webbplats. Det måste man göra innan man ansöker. Gör det i god tid innan ni börjar jobba med ansökan. Mer allmän information om Erasmus+ Ung och Aktiv i artikeln Erasmus+.

Registrera din organisation.

Ansökningstider

  • 11 maj, 2021, klockan 12. Ansökningsfönstret öppnade den 31 mars, 2021.
  • 5 oktober, 2021, klockan 12.

Ni måste utgå ifrån programhandledningen när ni ansöker om bidrag.

Ansökan - det här behöver ni göra för att ansöka

Ni kan söka bidraget

Ideella organisationer, kommunala och regionala verksamheter eller sociala företag som arbetar med ungdomar i er verksamhet kan söka bidraget. Det kan vara personer som arbetar med lokal eller regional ungdomspolitik, i ungdomsorganisationer eller med ungdomar som ungdomsledare, utbildare, handledare, ungdomsrådgivare eller andra resurspersoner.

Projekten ska vara internationella samarbeten
För att göra ett projekt krävs det att du har internationella samarbetspartners.
Hitta internationella partners i databasen Otlas

Samarbetsländer inom Erasmus+ Ung och Aktiv.

Det här kan bidraget gå till

Ett projekt byggs på en eller flera kompetensutvecklingsaktiviteter (i guiden kallade Professional Development Activities). Exempel på dessa aktiviteter är:
  • Studiebesök och andra typer av uppdrag som till exempel jobbskuggning.
  • Nätverkande och samhällsbyggande mellan personer som arbetar med unga
  • Kurser för att ge stöd till och utveckla kompetenser hos personer som arbetar med unga
  • Seminarier och workshops

Ett projekt måste alltså innehålla minst en av ovan kompetensutvecklingsaktiviteter. 

Projekten ska ha en tydlig effekt på deltagarna samt på ungdomsverksamheterna inom de deltagande organisationerna. Det är viktigt att programprioriteringarna som finns inom Erasmus +, till exempel inkludering, hållbarhet, digitalisering, säkerhet för deltagarna samt Erasmus Youth Quality standards adresseras tydligt i projekten. 

Bidragets storlek

Det går att söka bidrag till reskostnader och generella projektkostnader enligt schablonbelopp. Grupperna får 80 procent av bidraget när projektet börjar och 20 procent när projektet är slut.

Räkna ut er budget för kompetensutveckling för dig som jobbar med unga.

Så här länge kan projektet pågå

Projekttiden kan förläggas upp till 24 månader, under den tiden ska planering, förberedelse, genomförande, utvärdering och uppföljning ingå. Själva kompetensutvecklingsaktiviteterna kan pågå mellan 2 dagar och 2 månader, exklusive resdagar. 

Inom projekttiden, innan själva aktiviteten äger rum, är det också möjligt att planera in ett förberedelsebesök på platsen där aktiviteten kommer att äga rum. I Programguiden benämns det som Preparatory visit. 

Erasmus+ logotyp