Kommunutvecklare: ”Politikerna tog våra idéer på allvar”

– Det var ett bra, annorlunda sommarjobb där vi fick göra nytta och prata med politiker och tjänstemän om våra idéer, säger Simon Hansson om sitt jobb som kommunutvecklare i Växjö.

Simon Hansson är en av de elva 16–19-åringar som jobbade som kommunutvecklare i Växjö i tre veckor i somras. Kommunutvecklarnas jobb var att utgå ifrån Växjöungdomarnas svar i ungdomsenkäten Lupp®. I enkäten ger ungdomarna sin syn på skolan, fritiden, sin hälsa, framtiden, inflytande och möjligheter att få arbete.

– Växjö har gjort Lupp-undersökningen fyra gånger och det finns mycket bra material att följa upp men tidigare har det endast legat på politikernivå, säger Suzana Mocevic, mångfaldssamordnare i Växjö kommun. Nu ville vi att ungdomarna skulle få komma med lösningar på problem som de själva identifierade.

Och lösningar och nya idéer var något politiker och tjänstemän fick.

– Ungdomarna var otroligt effektiva och presenterade tre olika förslag på två veckor – hur många förslag kan vi tjänstemän presentera på samma tid? säger Suzana Mocevic. Ofta tror vi också att vi har de bästa lösningarna.

– Jag har fått en bättre bild av kommunala tjänstemän och politiker, säger Simon Hansson. Tidigare hade jag fördomar om att man fick tjata på dem men de var öppna, lätta att prata med och de tog våra idéer på allvar.

Kreativa och användbara förslag

Kommunutvecklarna var uppdelade i olika grupper och Simons grupp jobbade med elevrepresentation i gymnasienämnden. I kommunen finns beslut på att elevkåren ska skicka representanter till nämnden, men det var något som elevkåren inte visste om.

– Det visade sig att gymnasienämnden har informerat elevkårens styrelse men att informationen inte gått vidare till den nya styrelsen, berättar Simon Hansson. Så vi har gett elevkårsstyrelsen ett förslag på att eleverna själva ska få välja sina representanter i ett demokratiskt personval. På så sätt blir processen tydlig och alla elever kommer ihåg den.

En annan grupp föreslog nattstopp på nattbussen för att öka tryggheten i kollektivtrafiken. Det innebär att en busschaufför skulle kunna stanna mellan ordinarie hållplatser om det då blir närmare hem för ungdomarna än den ordinarie hållplatsen. Det är ett förslag som redan diskuterats med facket och som tagits vidare till regionfullmäktige. Det har också fått uppmärksamhet i medierna.

– Jag är så stolt över kommunutvecklarna! Det har varit fantastiskt att kunna lyssna på deras kreativa diskussioner och jag har verkligen blivit inspirerad som tjänsteman, säger Suzana Mocevic.

Simon Hansson berättar att ungdomarna fick mycket kunskap om hur kommunen fungerar vad gäller styrning och organisation. Första veckan fick de dessutom lära sig om härskartekniker, ledarskap och om barnkonventionen.

Mångfald i gruppen

Jobbet som kommunutvecklare ingår i kommunens satsning på feriearbete, Växjösommar, och ungdomarna fick anmäla sitt intresse. Ett trettiotal sökte och Suzana Mocevic gjorde en kort telefonintervju med dem.

– Vi valde sedan de som hade ett verkligt samhällsintresse och verklig vilja att påverka, berättar hon. För att få in olika perspektiv i frågeställningarna eftersträvade vi också mångfald i gruppen – både vad gäller ålder, kön, bakgrund, olika bostadsområden och skolor. Tänk om vi hade den mångfalden i våra egna tjänstemannagrupper!

Simon Hansson håller med om att det var bra med så många olika typer av ungdomar i gruppen och att alla behövdes trots olika intressen:
– Vi var två personer som är politiskt aktiva från helt olika håll men vi kunde opponera oss mot varandra på ett konstruktivt sätt. Precis som de i kommunen måste lägga en del åsikter åt sidan ibland för att kunna styra en kommun.

Suzana Mocevic. berättar att Växjö fick inspiration till att jobba med kommunutvecklare av Kungsbacka kommun som föreläste om sitt arbete på Ungdomsstyrelsens förra rikskonferens.

Förankring viktigt

– Metoden med kommunutvecklare är jättebra och fler borde pröva den, säger Suzana Mocevic. Det kräver långsiktig planering och mycket förberedelser. Man måste ha förankrat hos politiker och tjänstemän att de ska vara tillgängliga och förberedda på att kommunutvecklarna kan ta kontakt med dem. Och att de måste ta ungdomarnas synpunkter på allvar. Ungdomarna får också namn på personer som de kan kontakta i sitt arbete.

– Jag använde mig av vår ungdomslotsgrupp i förankringsarbetet, fortsätter hon. I den ingår personer från alla kommunens förvaltningar. Jag riktade mig också till kommunstyrelsen där de flesta är nämndordföranden. På så sätt kan de förankra detta i nämnder och ge uppdrag till förvaltningarna att ha beredskap för kommunutvecklarna.

Men Simon Hansson anser att framförallt politikerna skulle ha varit mer tillgängliga för kommunutvecklarna:
– Det var lättare att få tag i tjänstemännen men det är ju politikerna som klubbar igenom besluten.

Det är också viktigt med återrapportering till ungdomarna poängterar Suzana Mocevic:
– Om man inte ska gå vidare med förslagen är det viktigt att ge tydliga argument till kommunutvecklarna.

Simon Hansson tycker att det skulle finnas fler platser som kommunutvecklare så att fler ungdomar kan pröva på jobbet.
– Jag skulle absolut rekommendera andra att jobba som kommunutvecklare, säger han. Jag skulle speciellt uppmuntra de som vanligtvis inte är så engagerade att söka. Allt som sker på samhällelig nivå påverkar ju alla.

– Tanken är att vi ska kunna använda oss av kommunutvecklarna under hela året om vi behöver feedback från ungdomarna på olika förslag från tjänstemännen, säger Suzana Mocevic. Jag bjuder även med dem på olika nätverksmöten. Vi hoppas att vi kommer att ha nya personer som kommunutvecklare nästa sommar och att detta kan fortsätta i flera år.

Fakta

  • Även Mora, Rättvik, Borås och Ludvika kommun har inspirerats av Kungsbacka och anställt kommunutvecklare för att titta på kommunens Luppresultat.

Text: Anette Persson
Artikeln är skriven 2013