Komma igång med volontärverksamhet

Vill din kommun eller organisation komma igång med volontärverksamhet? Här kan du läsa om nyttan med att ta emot eller sända volontärer samt få en inblick i vilka steg din kommun eller organisation behöver ta för att komma igång. 

Därför ska din organisation arbeta med volontärer

Allmänt

 • Stärk er egen verksamhet och få unga att växa.
 • Organisationen får EU-bidrag för volontärens resa, boende och fickpengar.
 • Ett kraftfullt verktyg för att nå eventuella politiska mål i er verksamhet. Det kan handla om integrationsmål, EU- och internationella mål, om ungdomsperspektivet med flera.

Som mottagande organisation

 • få en extra resurs till verksamheten
 • få ett par internationella ögon på er egen verksamhet
 • volontärerna kommer med nya idéer, ny kompetens och hittar lösningar på eventuella problem och utmaningar
 • mervärde till organisationen i sig
 • interkulturell miljö på arbetsplatsen där de jobbar.
 • möjlighet att lära av varandra eftersom Europeiska Solidaritetskåren bygger på icke-formellt lärande (ej betyg och man lär sig med andra metoder).
 • i arbetet med flyktingar ser de att volontärerna också är borta från hemmet och det hjälper till att skapa en bra atmosfär.
 • beroende på vilket projekt ni skapar kan volontären hjälpa till med allt från integration av flyktingar till att utveckla IT-system eller att bygga ett hus.

Som sändande organisation

 • erbjuda unga människor något extra när de får åka iväg som volontär
 • Bättre självförtroende och bli mer självständig som person.
 • Nya kompetenser stärker ditt CV.
 • Språkkunskaper
 • Lättare att resa själv, jobba eller studera utomlands.
 • Uppleva en annan kultur, minska fördomar.
 • Lättare att jobba i grupp.
 • Bidra till att ett lokalt eller regionalt projekt utvecklas.

Projektgenerator

Använda gärna vår projektgenerator när ni skissar på projekt inför att ansöka om pengar. Skriv ut i A3-format. 

Projektgenerator

Lär av andra

Lär av andras projektexempel och läs politikers och chefers inspel

Databaser

Vill ni hitta partnerorganisationer till ert projekt? Kolla på denna sida inom European Youth Portal:Ackrediterade organisationer/organisationer med Quality Label

Vill ni hitta inspiration i skapandet av ert projekt? Kolla på denna sidan inom European Youth Portal för att hitta pågående projekt som söker volontärer: lediga volontärplatser

Europeiska Solidaritetskåren logotyp