Komma igång med volontärverksamhet

Vill din kommun eller organisation komma igång med volontärverksamhet?

Generellt om Erasmus+ Ung och Aktiv

Volontärverksamhet är en del i EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv. Läs om icke-formellt lärande, Youthpass och mål och prioriteringar.

Erasmus+ Ung och Aktiv

Mål och prioriteringar

Icke-formellt lärande

MOOC om Erasmus+ Ung och Aktiv

MOOC betyder Massive Open Online Course. Det är alltså en kurs du kan följa på webben.

MOOC om Erasmus+ Ung och Aktiv på engelska

Statistik som visar nyttan med det organiserade programmet

Forskning visar på nyttan

Infografik om nyttan med volontärverksamhet under rubriken Visste du att

Infografik om nyttan med Erasmus+ Ung och Aktiv under rubriken Visste du att

Webbseminarium

Webbseminarium om Europeisk Volontärtjänst från 2016

Programhandledning

Läs igenom delarna som handlar om unga, youth, i programhandledningen.

Programhandledningen

Projektgenerator

När ni skissar på ert projekt inför att ansöka om pengar. Använd projektgeneratorn. Skriv ut i format A3.

Projektgenerator

Trycksaker

Folder till kommuner och organisationer - dubbelsidig A5 skriv ut i verklig storlek och färg

Folder till unga - dubbelsidig A5 skriv ut i verklig storlek och färg

Serietidning gjord av volontär i Åmåls kommun

Mentorguide gjord av Borås kommun

Ladda ned trycksaken Erasmus+ Ung och Aktiv

Lär av andra

Lär av andras projektexempel och läs politikers och chefers inspel

Eurodesk - ett nätverk av organisationer med erfarenhet av Erasmus+ Ung och Aktiv

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, informerar om programmet, stöttar er när ni planerar era projekt och bedömer sedan ansökningarna: erasmusplus@mucf.se  

Tips från andra som arbetar med volontärer

Borås stad, fritids- och folkhälsoförvaltningen

 • Fråga någon som har erfarenhet av EVS. Det finns bra material med nedskrivna rutiner så uppfinn inte hjulet.
 • Lägg mycket tid på att planera projektet innan det startar. Finns det en boendelösning? Hur ska volontären få sociala kontakter? Finns det konkreta arbetsuppgifter som volontären har möjlighet att utveckla? Är ansvarig chef med på tåget? Har ni ekonomi utöver projektbidraget och vad kan ni gå in med själva?
 • Var så konkret som möjligt i ansökan till MUCF, krångla inte till det med tjusiga ord.
 • Våga förändra projektet utifrån volontären och verksamheten. Det blir inte alltid som planerat, hitta lösningar tillsammans med volontären - oftast har de de bästa idéerna!
 • Skriv ner alla rutiner, förhållningssätt och EVS-material. Det sparar arbete till eventuella framtida projekt. Det ger stabilitet i ert arbete med volontärer och gör att arbetet inte blir personbundet.
 • Planera väl inför att volontären ska komma, se till att ha extra arbetsuppgifter om någon tycker om att ha mycket att göra.

Hästekasen gård förening

 • Det behövs handledning så se till att ha en person som kan aktivera volontären.
 • Hjälp volontären att hitta sociala nätverk. Risken är annars att volontären blir ensam och får hemlängtan. Ha gärna flera volontärer så stöttar de varandra.
 • Se till att arbetsuppgifterna är meningsfulla och mångsidiga.

Åmåls kommun, utvecklingsenheten

Fördelar med att vara mottagande organisation inom EVS:

 • Volontärerna sätter Åmål på kartan.
 • Bra marknadsföring för Åmåls kommun.
 • På lång sikt kan EVS volontärer öka turismen i Åmål. Vänner och bekanta besöker volontärerna. Många volontärer återvänder till Åmål efter sin EVS-periods slut.
 • EVS är bra för den lokala handeln.
 • Volontärer ger ökad kunskap om andra kulturer.
 • Vvolontärer bidrar till en internationell prägel på verksamheten.
 • Volontärerna skapar en verklighetskänsla av vad EVS är. Det gör det lättare för unga att se vilka möjligheter som finns.

Databaser

Databasen för godkända EVS-organisationer

Databasen Volunteering Opportunities med lediga volontärplatser

Solidaritetskåren

Därför ska din organisation arbeta med volontärer

Allmänt

 • Stärk er egen verksamhet och få unga att växa.
 • Organisationen får EU-bidrag för volontärens resa, boende och fickpengar.
 • Ett kraftfullt verktyg för att nå eventuella politiska mål i er verksamhet. Det kan handla om integrationsmål, EU- och internationella mål, om ungdomsperspektivet med flera.

Som mottagande organisation

 • få en extra resurs till verksamheten
 • få ett par internationella ögon på er egen verksamhet
 • volontärerna kommer med nya idéer, ny kompetens och hittar lösningar på eventuella problem och utmaningar
 • mervärde till organisationen i sig
 • interkulturell miljö på arbetsplatsen där de jobbar.
 • möjlighet att lära av varandra eftersom EVS bygger på icke-formellt lärande (ej betyg och man lär sig med andra metoder).
 • i arbetet med flyktingar ser de att volontärerna också är borta från hemmet och det hjälper till att skapa en bra atmosfär.
 • beroende på vilket projekt ni skapar kan volontären hjälpa till med allt från integration av flyktingar till att utveckla IT-system eller att bygga ett hus.

Exempel på arbetsuppgifter som volontärer haft i Sverige

Som sändande organisation

 • erbjuda unga människor något extra när de får åka iväg som volontär
 • Bättre självförtroende och bli mer självständig som person.
 • Nya kompetenser stärker ditt CV.
 • Språkkunskaper
 • Lättare att resa själv, jobba eller studera utomlands.
 • Uppleva en annan kultur, minska fördomar.
 • Lättare att jobba i grupp.
 • Bidra till att ett lokalt eller regionalt projekt utvecklas.

Koordinerande organisation, Globala Kronoberg

Värdet för en koordinerande organisation inom EVS är att kunna få så många ungdomsperspektiv från olika länder. Att kunna koordinera en grupp ungdomar som kommer just till Kronoberg för att bidra till samhället med sina kompetenser och sina intressen, skapar värdefulla resurser för vår organisation, i form av kulturell förståelse, språkkunskap, nyfikenhet om världen överhuvudtaget.

Det som är bra med en koordinerande organisation är att man får kunskap och kompetenser för att kunna hjälpa och stödja organisationer och kommuner i EVS-processen, som kan vara en stor utmaning för nya organisationer att hantera.