Knäck koden! Så samarbetar ni mot extremism

Webbseminarium om hur kommuner och civilsamhälle kan samverka för att förebygga extremism.

Knäck koden! Så samarbetar ni mot extremism

 

Målgrupp

Tjänstepersoner med ansvar för kommunens arbete med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism och civilsamhällesaktörer som bedriver ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

Innehåll

För att arbetet mot våldsbejakande extremism ska vara effektivt behöver aktörer jobba ihop. Arbetet förutsätter både samverkan inom offentlig sektor såsom inom en kommun, mellan kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter men det förutsätter även samverkan med det civila samhället. Föreningar, trossamfund och andra aktörer kan vara viktiga i områden där förtroendet för myndigheter och kommuner är lågt. De kan se behov av åtgärder på ett tidigt plan och ha möjlighet att nå nya grupper av människor. Kommuner kan i sin tur erbjuda långsiktighet och stabilitet.

Under seminariet presenteras vägledningen Knäck koden! som innehåller kunskap om samverkan och tips om hur kommuner och civilsamhälle kan arbeta tillsammans för att förebygga våldsbejakande extremism. Dessutom ges grundläggande kunskap om civilsamhällets roll och funktion.

Syfte: Att sänka trösklarna för såväl kommunala tjänstepersoner som civilsamhällesaktörer att påbörja eller utveckla sin samverkan med vägledningen som stöd.