Klarar vi matchningen? Unga inför arbetslivet och morgondagens arbetsmarknad.

2018-12-14

Välkommen till ett seminarium som uppmärksammar unga och unga vuxnas förutsättningar för att komma in på arbetsmarknaden, om framtidens arbetsmarknad och de krav som ställs på unga idag för att matcha arbetsgivares förväntningar. Seminariet är en del i en ny Socialfondssatsning, ”Kompetensarena Sthlm”, som Länsstyrelsen i samverkan med andra regionala aktörer och Stockholms stad nu har startat för att stärka arbetet med kompetensförsörjning i länet.

Hur ser förutsättningarna ut för ungas möjlighet till att få fotfäste på arbetsmarknaden, vad är sant och falskt om utrikes föddas etablering, hur effektiva är kommunala arbetsmarknadsinsatser och hur rustas unga för att möta framtidens krav på kompetens i arbetslivet. Ska alla passera gymnasieribban eller kan vi hitta andra vägar att kombinera utbildning och erfarenhet med socialt profilerad validering.

Seminariet tar sin utgångspunkt i en ny forskarantologi ”Unga inför arbetslivet” och i några av de teman som lyfts i boken. Antologin har tagits fram inom ramen för ett socialfondsprojekt som drevs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Temagruppen Unga i arbetslivet. Läs mer om boken här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid seminariet medverkar till exempel Lars Lööw, Gd för Svenska ESF rådet, Lena Nyberg, Gd för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Karina Uddén, Tillväxtdirektör på Länsstyrelsen och Lil Ljunggren Lönnberg, Ordförande i delegationen för unga och nyanlända till arbete, Jonas Olofsson, professor vid Malmö universitet, Ingrid Runesson, fil d. och lektor i socialt arbete vid Malmö högskola, Eskil Wadensjö, professor på institutet för social forskning, samt Kenneth Abrahamsson, adj. professor vid Luleå tekniska universitet

Seminariet vänder sig till er som jobbar med att stötta unga vuxna till jobb eller på annat sätt arbetar med kompetensförsörjningsfrågor i kommuner, branscher, regionala myndigheter eller i civilsamhället.

Länsstyrelsen Stockholm arrangerar och mer information hittar du här