Kalender

Arbetar du med unga med migrationsbakgrund eller med integrations- och inkluderingsfrågor i kommunal eller ideell sektor? Ansök om en plats till en kurs som fokuserar på att öka kompetensen och användandet av icke-formella lärandemetoder i arbetet.

Den 4–6 november arrangerar Bromma folkhögskola på uppdrag av MUCF ett tillfälle för Europeiska Solidaritetskårens volontärer att träffas och diskutera sina upplevelser med varandra.

Den 10–13 november arrangerar Bromma folkhögskola på uppdrag av MUCF ett tillfälle för Europeiska Solidaritetskårens volontärer att lära sig om vad som väntar under volontärtiden.

Regionträffen riktar sig till regionala politiker och tjänstepersoner som arbetar med ungdoms- och civilsamhällesfrågor eller har ett intresse av att lära sig mer om områdena.

Region Kronoberg erbjuder en gratis kompetensutvecklingsdag "Gör små saker med stor kärlek" om unga och psykisk hälsa, för alla i Kronobergs län som möter unga 13-30 år med psykisk ohälsa. MUCF är med och planerar och modererar dagen.

Region Kronoberg erbjuder en gratis kompetensutvecklingsdag "Gör små saker med stor kärlek" om unga och psykisk hälsa, för alla i Kronobergs län som möter unga 13-30 år med psykisk ohälsa. MUCF är med och planerar och modererar dagen.

Sidor