Kalender

Månadsskiftet juni-juli kan tyckas avlägset, men redan nu är planeringen av våra dagar och vårt deltagande i Almedalen 2020 i full gång. Kanske ses vi där!?

Sista dag för ansökan om projektmedel inom Europa för medborgarna. 

Sista dag för ansökan om projektmedel i årets tredje ansökningsrunda inom Erasmus+ Ung och Aktiv. Programområde: Samtliga. 

Sista dag för ansökan om projektmedel i årets tredje ansökningsrunda inom Europeiska Solidaritetskåren. Programområde: Samtliga. 

2020-11-12 - Regionnätverk

Sidor