Kalender

Välkommen på workshop fylld av inspiration och tips på hur du som
lärare eller skolledare kan arbeta med EU och demokrati i klassrummet
– ett sätt att förbereda Skolval 2019. 

Inkludering i Norden – om unga, urbanisering och segregation

Civila samhället i samhället - utbildning för tjänstepersoner.

Rikskonferens 27-28 november

Sidor