Kalender

Den 28 eller 29 oktober har du som arbetar i skolan möjlighet att under en heldag lära dig mer om hur du kan samtala med unga människor som är nya i Sverige i din vardag. Lyssna på föreläsningar och utbyt erfarenheter med andra deltagare. Boka in något av datumen i din kalender idag!

Arbetar du med unga med migrationsbakgrund eller med integrations- och inkluderingsfrågor i kommunal eller ideell sektor? Ansök om en plats till en digital utbildning med fokus på att öka kompetensen och användandet av icke-formella lärandemetoder i arbetet. 

Den 4–6 november arrangerar Bromma folkhögskola på uppdrag av MUCF ett tillfälle för Europeiska Solidaritetskårens volontärer att träffas och diskutera sina upplevelser med varandra.

Den 10–13 november arrangerar Bromma folkhögskola på uppdrag av MUCF ett tillfälle för Europeiska Solidaritetskårens volontärer att lära sig om vad som väntar under volontärtiden.

Den 12 november kl. 9:00-12:00 bjuder MUCF in till digital regionträff om ungas psykiska ohälsa samt modell för samverkan med civilsamhället. 

Region Kronoberg erbjuder en gratis kompetensutvecklingsdag "Gör små saker med stor kärlek" om unga och psykisk hälsa, för alla i Kronobergs län som möter unga 13-30 år med psykisk ohälsa. MUCF är med och planerar och modererar dagen.

Sidor