Kalender

Sista dag för ansökan om projektmedel i årets andra ansökningsrunda inom Europeiska Solidaritetskåren. Programområde: Samtliga. 

 

Civila samhället i samhället - utbildning för tjänstepersoner.

Studiebesöket arrangeras tillsammans med organisationen KEKS och riktar sig till tjänstepersoner som arbetar med unga eller ungdomsfrågor på kommunal nivå. Under studiebesöket ges en inblick i metoder och verktyg för systematisk uppföljning av kommunal ungdomsverksamhet.

Den 13–15 maj arrangerar Bromma folkhögskola på uppdrag av MUCF ett tillfälle för Europeiska Solidaritetskårens volontärer att träffas och diskutera sina upplevelser med varandra.

Den 25–28 maj arrangerar Bromma folkhögskola på uppdrag av MUCF ett tillfälle för Europeiska Solidaritetskårens volontärer att lära sig om vad som väntar under volontärtiden.

– en dag om trender i ideellt engagemang, nya digitala landskap och framtidens hållbara effekter

Sidor