Kalender

2020-02-11 - Om EU-bidrag i Lund

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor bjuder tillsammans med Trans Europe Halles och International Resource Office i Lund in till utbildning om möjligheterna för organisationer att söka finansiering för internationella utbyten, volontärprojekt samt demokratisk delaktighet och engagema

Sista dag för ansökan om projektmedel inom Europa för medborgarna. 

Den 25–27 mars arrangerar Bromma folkhögskola på uppdrag av MUCF ett tillfälle för Europeiska Solidaritetskårens volontärer att träffas och diskutera sina upplevelser med varandra.

Tar du beslut om unga som varken arbetar eller studerar? Då är du välkommen till en konferens där vi sätter fokus på dessa närmare 160 000 unga personer.

Den 14–17 april arrangerar Bromma folkhögskola på uppdrag av MUCF ett tillfälle för Europeiska Solidaritetskårens volontärer att lära sig om vad som väntar under volontärtiden.

Region Kronoberg erbjuder en gratis kompetensutvecklingsdag om unga och psykisk hälsa, för alla i Kronobergs län som möter unga 13-30 år med psykisk ohälsa. MUCF är med och planerar och modererar dagen.

Sidor