Kalender

Unga hbtq-personer utsätts oftare än andra unga för hot och hat. Vill du veta hur unga hbtq-personer mår i dag och hur du kan förbättra deras vardag? Förändring kan bli verklighet med ökad öppenhet och inkludering i skola, öppen fritidsverksamhet och i mötet med unga nyanlända.

Med rätt förutsättningar kan unga både forma sina egna liv och bidra till en positiv samhällsutveckling. Ungdomspolitikens mål är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

2019-08-27 - Rätt att veta!

Många nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet och relationer. Men också om vilka rättigheter och skyldigheter vi har i Sverige. Därför har vi tagit fram utbildningen Rätt att veta!

Är du intresserad av demokratifrågor och vill öka medborgarinflytandet på lokal, nationell och europeisk nivå?

Välkommen till 2019 års Kunskapskonferens om det civila samhället!

Vi är tillbaka med vår välbesökta och omtyckta rikskonferens! Efter ett års uppehåll samlas vi återigen i Stockholm den 27-28 november, denna gång med fokus på Ungas inflytande. Varmt välkomna!

Sidor