Kalender

Ett år in i pandemin är vi många som ställer oss frågan vilka konsekvenser den har gett och kommer fortsätta att leda till för barn och unga. Den 1 juni lyfter vi frågan tillsammans med Barnombudsmannen - välkommen att delta!

Ett webbinarium som riktar sig till dig som arbetar med att öka ungas deltagande och som vill lära dig mer om hur du kan stötta unga i att söka bidrag för att genomföra lokala solidaritetsprojekt.

Sidor