Kalender

Region Kronoberg erbjuder en gratis kompetensutvecklingsdag om unga och psykisk hälsa, för alla i Kronobergs län som möter unga 13-30 år med psykisk ohälsa. MUCF är med och planerar och modererar dagen.

Sista dag för ansökan om projektmedel i årets andra ansökningsrunda inom Erasmus+ Ung och Aktiv. Programområde: Samtliga. 

 

Sista dag för ansökan om projektmedel i årets andra ansökningsrunda inom Europeiska Solidaritetskåren. Programområde: Samtliga. 

 

Civila samhället i samhället - utbildning för tjänstepersoner.

Den 13–15 maj arrangerar Bromma folkhögskola på uppdrag av MUCF ett tillfälle för Europeiska Solidaritetskårens volontärer att träffas och diskutera sina upplevelser med varandra.

Den 25–28 maj arrangerar Bromma folkhögskola på uppdrag av MUCF ett tillfälle för Europeiska Solidaritetskårens volontärer att lära sig om vad som väntar under volontärtiden.

Sidor