Sista dag för ansökan till Europa för medborgarna

2020-09-01

Sista dag för ansökan om projektmedel inom Europa för medborgarna. 

Programområden: Demokratisk delaktighet och engagemang (Nätverk av städer samt projekt för det civila samhället). 

Ansökan görs hos det centrala programkontoret EACEA i Bryssel. Myndighetens roll är att sprida information om programmet och stödja organisationer i ansökningsprocessen. 

Ansökan hos EACEA

Europa för medborgarna, MUCF:s webbplats

Ansökan ska vara EACEA tillhanda senast klockan 12 den 1 september 2020.