Sista dag för ansökan till Europa för medborgarna

2020-02-04

Sista dag för ansökan om projektmedel inom Europa för medborgarna.

Programområden: Europeisk hågkomst samt Demokratisk delaktighet och engagemang (Vänortssamarbete). 

Ansökan görs hos det centrala programkontoret EACEA i Bryssel. Myndighetens roll är att sprida information om programmet och stödja organisationer i ansökningsprocessen. 

Ansökan hos EACEA

Europa för medborgarna, MUCF:s webbplats

Ansökan ska vara EACEA tillhanda senast klockan 12 den 4 februari 2020.