Kompetensutvecklingsdag i Kronoberg om unga och psykisk hälsa

2020-11-18

Region Kronoberg erbjuder en gratis kompetensutvecklingsdag "Gör små saker med stor kärlek" om unga och psykisk hälsa, för alla i Kronobergs län som möter unga 13-30 år med psykisk ohälsa. MUCF är med och planerar och modererar dagen.

Att den psykiska ohälsan ökar bland unga visar både forskningsrapporter och medierapportering. Vad beror det på och hur kan vi vända utvecklingen? I Kronoberg samverkar vi för att erbjuda dig som jobbar med eller har fritidsengagemang som rör unga, en unik kompetensutvecklingsdag. En dag som vill bidra till att unga i vårt län får rätt stöd och gott bemötande.

Ur programmet

Under förmiddagen hålls tre gemensamma föreläsningar:

  • Vad händer när samhället sviker?
  • En dålig dag eller en svår livssituation?
  • Framgångsrika satsningar som görs på ungas psykiska hälsa i Norden.

Under eftermiddagen väljer du bland seminarier som exempelvis hälsofrämjande satsningar, förebyggande arbete, behandlingsinsatser, alkohol- och narkotikaproblem, och existentiell oro.