DIGITALT: On arrival för volontärer Europeiska Solidaritetskåren

2020-09-01

Den 1–4 september arrangerar Bromma folkhögskola på uppdrag av MUCF ett tillfälle för Europeiska Solidaritetskårens volontärer att lära sig om vad som väntar under volontärtiden.

Vid tillfället får deltagarna information om bland annat krishantering, kulturella skillnader och vad som förväntas av dem som besökare i ett nytt land.

Inbjudningar skickas ut från berörda organisationer till de volontärer som ska åka dit.