Almedalen: Tjejers och killars samhällsengagemang – vart är vi på väg?

2019-07-01

Vilka samhällsfrågor är viktiga för unga idag? Hur upplever de själva sina möjligheter att påverka och har de tilltro till det politiska systemet? Hur skiljer sig attityder åt mellan olika grupper av unga och över tid?

Svartvitt foto av ung person med bestämd min

Seminariet inleds med en kort presentation av studiens första delrapport, som belyser ungas attityder i viktiga samhällsfrågor och tilltro till det politiska systemet. Vi presenterar också ungas attityd till bland annat jämställdhet, EU, invandring och vilken syn de har på Sverige och omvärlden. Efter presentationen följer ett panelsamtal där deltagarna får reflektera över resultaten utifrån olika perspektiv. Med MUCF:s nya attityd- och värderingsstudie som grund – vad gör vi för att inkludera unga i beslut som påverkar deras framtid? Hur skapar vi tilltro, engagemang och delaktighet?

Medverkande:

  • Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF
  • Sofia Zere, avdelningschef, MUCF
  • Lena Ag, generealdirektör, Jämställdhetsmyndigheten
  • Bi Puranen, forskare, Institutet för Framtidsstudier
  • Melvin Petersén, vice ordförande, Sveriges Elevråd

Moderator: Kristina Ljungros

Praktisk information

  • Tid: 1 juli, kl. 11.00-12.00
  • Plats: B-huset, Uppsala universitet, huvudentré, Cramérgatan 3, 621 67 Visby
  • Lokal: B14

Seminariet pågår mellan 11.00-12.00 och därefter bjuder vi på enklare förtäring. Välkommen!

Mer detaljerad information om seminariet, program.almedalsveckan.info