Almedalen: Mer än en plan - kunskap och metoder för att öka unga hbtq-personers trygghet

2019-07-03

Unga hbtq-personer utsätts oftare än andra unga för hot och hat. Vill du veta hur unga hbtq-personer mår i dag och hur du kan förbättra deras vardag? Förändring kan bli verklighet med ökad öppenhet och inkludering i skola, öppen fritidsverksamhet och i mötet med unga nyanlända.

Svartvitt foto av person i pridetåg, regnbågsflagga i färg syns i bakgrunden

Vill du ha mer kunskap om unga hbtq-personer och undrar vilka utmaningar som fortfarande finns? Eller vill du skaffa dig kunskap för att kunna få med andra i processen? Kanske känner du redan att du vill bidra till en mer inkluderande kommun för unga hbtq-personer men är osäker på vad som går att göra? På det här seminariet får du veta hur ambitionerna att skapa en tryggare och inkluderande kommun blir mer än en plan eller pappersprodukt. Du kommer att få ta del av aktuella fakta om unga hbtq-personer, som fortfarande är en särskilt utsatt grupp unga, men seminariets största fokus kommer att läggas på vad du kan göra åt det på kommunal nivå. Vi delar med oss av praktiska metodexempel från skola, öppen fritidsverksamhet och i mötet med unga nyanlända.

Medverkande:

  • Lena Nyberg, Generaldirektör, MUCF
  • Anna Galin, Sakkunnig, MUCF
  • Lena Löfqvist, Utvecklingsledare, MUCF

Praktisk information

  • Tid: 3 juli, kl. 12.30 –13.30
  • Plats: B-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, 621 67 Visby
  • Lokal: B 42

Seminariet pågår mellan 12.30 - 13.30 och vi bjuder på enklare förtäring från 12.15. Välkommen!

Mer detaljerad information om seminariet, program.almedalsveckan.info