Almedalen: Hur kontrollerar vi demokratiska värderingar - demokrativillkoret i statlig bidragsgivning

2019-07-03

Demokrativillkoret innebär att en organisations verksamhet ska utgå från demokratiska värderingar som jämställdhet och antidiskriminering. Det är viktigt att statliga myndigheter kan säkerställa att offentliga medel går till verksamheter och organisationer som utgår ifrån demokratiska värderingar.

Svartvit foto av riksdagshuset

MUCF har under de senaste åren gått i täten och bidragit till att utveckla praxis vid prövning av demokrativillkoret för bidrag. Under det här seminariet redogör MUCF för hur myndigheten har bidragit till att utveckla praxis och tillämpat bestämmelserna i statsbidragsförordningen vid kontroll av demokrativillkoret. Myndigheten har både gett avslag på ansökningar och ställt krav på återbetalning av bidrag på grund av att demokrativillkoret inte varit uppfyllt. Huvudsekreteraren i regeringens utredning om demokrativillkoren kommer att presentera de huvudsakliga resultaten från utredningen.

Medverkande:

  • Lena Nyberg, Generaldirektör, MUCF
  • Lotta Persson, Chefsjurist, MUCF
  • Daniel Lindvall, Huvudsekreterare, Regeringskansliet

Praktisk information

  • Tid: 3 juli, kl 8.30–9.30
  • Plats: Gotlandsakademin, Hamngatan 3, Visby.

Seminariet pågår mellan 08.30-09.30. Vi bjuder på enklare fika från 08:15. Välkommen!

Mer detaljerad information om seminariet, program.almedalsveckan.info