Almedalen: Bra ungdomspolitik bygger på kunskap om unga. Hur gör vi för att göra ungas röster hörda?

2019-07-04

Med rätt förutsättningar kan unga både forma sina egna liv och bidra till en positiv samhällsutveckling. Ungdomspolitikens mål är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

svartvitt foto av en grupp unga i möte

Ungdomsperspektivet ska alltid finnas med i beslut som rör unga. Framgångsrika beslut bygger på kunskap och att vi lyssnar på vad unga själva säger. Ungdomspolitiken berör flera områden som utbildning, arbete, inflytande, hälsa, fritid och kultur. Vårt uppdrag är att arbeta för att politiker och beslutsfattare ska ha ett ungdomsperspektiv. Det gör vi genom att stötta och uppmuntra till att använda fakta som grund för beslut och prioriteringar och att regelbundet göra uppföljningar av ungas levnadsvillkor. Under seminariet delar vi med oss av två bra verktyg som du kan använda i din kommun eller region för att få relevant fakta och stärka ungas perspektiv. Det ena är databasen Ungidag med fakta och statistik om unga. Det andra är ett enkätverktyg för lokal uppföljning av ungdoms-politiken. Seminariet avslutas med ett panelsamtal där man diskuterar ungas inflytande. I samtalet ger unga sina inspel på aktuell statistik om bland annat hälsa och delaktighet.

Medverkande:

  • Lena Nyberg, Generaldirektör, MUCF
  • Cecilia Ilhammar, Utvecklingsledare, MUCF
  • Petter Holmgren, Utredare, MUCF

Praktisk information

  • Tid: 4 juli, kl 12.40–13.20
  • Lokal: Gotlands konstmuseum/Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21, Visby.

Seminariet pågår mellan 12.40-13.20 och vi bjuder på enklare förtäring i tältet utanför lokalen efter seminariet. Välkommen!

Mer detaljerad information om seminariet, program.almedalsveckan.info