Jämställdhetsprojekt

Bidrag till organisationer och stiftelser för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Kille som syr med symaskin.

Ansökan

Från och med 2018 fördelar Jämställdhetsmyndigheten statsbidrag till kvinnors organisering, jämställdhetsprojekt samt projektbidrag för kvinnors organisering. 

Ni kan söka bidraget

Ideella organisationer och stiftelser.

Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda och stödja sig på demokratins idéer. Stiftelser behöver inte vara demokratiskt uppbyggda. Projekten ska även uppfylla vissa krav och kunna kopplas till målen för jämställdhetspolitiken.

Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.

Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Prioriteringar

Projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet samt projekt som inte kan finansieras med andra medel prioriteras särskilt.

Bidragets storlek

Under 2017 har MUCF 9 miljoner kronor att fördela. Av dessa fördelas 2 miljoner i första hand till projekt som stödjer pojkars och mäns arbete för jämställdhet.

Projektets starttid och längd

Projektet kan tidigast starta 1 juni 2017 och pågå i högst 12 månader.