Jämställdhetsprojekt

Bidrag till organisationer och stiftelser för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Kille som syr med symaskin.

Ansökningstider

Sista ansökningsdag är 15 mars 2017

Ni kan söka bidraget

Ideella organisationer och stiftelser.

Organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda och stödja sig på demokratins idéer. Stiftelser behöver inte vara demokratiskt uppbyggda. Projekten ska även uppfylla vissa krav och kunna kopplas till målen för jämställdhetspolitiken.

Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.

Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om bidrag.

Prioriteringar

Projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet samt projekt som inte kan finansieras med andra medel prioriteras särskilt.

Bidragets storlek

Under 2016 har MUCF 9 miljoner kronor att fördela.

Nyheter för i år:

  • I år är det bara ett ansökningstillfälle.
  • Projektet kan tidigast starta efter beslut 1 juni 2016. Projektet får pågå i högst 12 månader. Möjlighet till förlängning finns efter dialog med MUCF.
  • Slopade möjligheter att komplettera det beskrivande projektinnehållet. Det ska endast vara möjligt att komplettera formella handlingar samt justera budgetposter. Endast ett tillfälle erbjuds för komplettering.
  • Nya bedömningsgrunder, se Krav på projekt.