Internet – en frizon för hbtq-personer

Många unga hbtq-personer ser internet som en frizon där de kan uttrycka sidor av sig själva som de inte vågar visa annars. Genom att komma i kontakt med andra unga hbtq-personer kan känslan av ensamhet brytas.

I vår rapport Se mig – Unga om sex och internet har unga homosexuella, bisexuella och transpersoner svarat på enkäter och intervjuats om hur de använder internet. Att kunna vara anonym på internet ses som något positivt. Man kan vara den man är utan att riskera att stöta på en förälder eller någon från skolan.

På nätet blir det möjligt att ta kontakt med någon utan rädsla för repressalier som våld eller ryktesspridning. Internet blir helt enkelt en frizon från den begränsande heteronormen i samhället i övrigt. Att få bekräftat att man inte är ensam är viktigt för självkänslan och hälsan överlag.

Nätet är också ett bra sätt att hitta information om hbt-organisationer samt om hbtq-frågor som man kanske saknar i skolans sex- och samlevnadsundervisning. Och genom erotiskt material på internet kan unga hbtq-personer utforska sin sexualitet.

Även risker på internet

Men det finns också risker på internet och rapporten visar att unga hbt-personer är mer utsatta än andra unga. Det handlar framförallt om oönskade kontakter med sexuella förslag som man kan ha svårt att säga nej till. Det är betydligt vanligare bland unga hbt-personer att de någon gång har upplevt att de blivit pressade eller tvingade till sex i samband med en internetkontakt.

Unga icke-heterosexuella, framför allt killar, verkar löpa en större risk att utsättas för internetrelaterade sexuella övergrepp, ha egna erfarenheter av sex mot ersättning och att löpa större risk att bli mobbade eller hotade via internet och mobiltelefon jämfört med unga heterosexuella personer.

Men de intervjuade ungdomarna menar att risker är något man lär sig hantera med tiden, och de betonar den egna möjligheten att påverka vad som händer en på nätet. Att arbeta för att stärka unga hbtq-personers självkänsla och ge dem verktyg att själva sätta gränser kan vara ett sätt att minska den sexuella utsattheten på internet.