Internationellt utbyte ger skjuts åt lokal integration

Ibland fastnar man i gamla hjulspår. Då kan ett internationellt utbyte vara det som gör att man lär sig nya saker - i det här fallet om integration.

Elaine-konferens i rådhuset i Kristianstad

2014 befann sig 59,5 miljoner människor på flykt runtom i världen. Ett år senare hade siffran ökat med fem miljoner och mängden asylsökande till Sverige fördubblats. Hur ser vi till att alla får tak över huvudet? Hur motverkar vi segregation och får ut folk på arbetsmarknaden? I de stora flyktingströmmarna virvlade gamla frågor upp och krävde nya svar.

– Politikerna i regionen diskuterade frågorna hela tiden, berättar Tommy Bengtsson, koordinator på EU-kontoret Skåne Nordost i Hässleholm. I december 2014 arrangerades en integrationsworkshop. Det brukade vara en säker problemlösningsmetod. Men i den här frågan körde man allt oftare fast i egna hjulspår.

På Skåne Nordost, som till vardags projektleder, utvecklar och guidar kommuner till rätt EU-stöd, beslöt man att skapa ett erfarenhetsutbytesprojekt över gränserna.

– Vi ville erbjuda det till alla som jobbade med flyktingfrågor i kommunen, förklarar Tommy.

ELAINE-projektet 

Av vilka andra länder kunde man lära sig nya saker om integration? Efterlysningen i de europeiska nätverken gav många svar. Dessa fyra kommuner fastnade man för:

  • Veije, Danmark. Bedriver interaktiv språkinlärning online.
  • Maastricht, Holland. Arbetar metodiskt med fysisk och psykisk hälsa hos flyktingar.
  • Catoira, Spanien. Tar hjälp av kultur och sport för integration.
  • East of England, Storbritannien (där ansvaret för socialt arbete till stor del vilar på frivilliga krafter) samordnar regionens integrationsarbete i ideell och offentlig sektor.

Under ett möte i Bryssel skrevs en ansökan ihop. Man enades om att genomföra fem workshops i fem länder. Varje land skulle ansvara för var sitt tema: jobb och företagande, frivilligsektorn, språkinlärning, hälsa och sport och kultur.

Inbjudningarna gick ut till bland annat tjänstemän, politiker, företag och frivilligorganisationer. Alla som jobbade med flyktingar och integration skulle få chansen att mötas.

Florence Svensson, integrationsinformatör på Östra Göinge kommun, deltog i vårens workshops i Hässleholm och Ipswich, England. Hon inspirerades av hur Holland fått ut asylsökande på tidig yrkespraktik.

– Workshopen var perfekt för att få nya kontakter. Nu kan man ha lite koll på vad de har på gång och vilka idéer som kommer upp i andra länder, säger Florence.

Arrangera internationella möten

Av att arrangera internationella möten har Skåne Nordost dragit flera viktiga lärdomar. Som att välja fler grannländer som partners till exempel. Då får varje land råd att skicka fler deltagare, vilket skapar bredd på diskussionerna.
– Var noga med att ha en tydlig struktur och innehåll, så att alla förstår vad som ska diskuteras. Särskilt också med tanke på att språkförbistring kan skapa förvirring. Håll det enkelt och konkret. Ha några grundfrågeställningar klara – och mingeltid efteråt, det är viktigt.

– Man lär sig mycket bara genom att prata med varandra, säger Tommy.

Sprida budskapet

I samband med Bryssels egen Almedalsvecka Open Days* avslutas också ELAINE-projektet den 17 Oktober 2017. När lärdomar och erfarenheter som gjorts i projektet ska spridas utåt och uppåt gäller det att vara konkret och rikta sitt budskap till rätt personer.

– Alla regioner och kommuner är nere i Bryssel då. Det är ett bra tillfälle att få ut det man har gjort. Ska man söka något nytt projekt är det också ett utmärkt tillfälle att hitta partners, berättar Tommy.

Genomslag ända upp till EU-kommissionen förutsätter metodiskt arbete.

Text: Maria Steén 

Foto: Tommy Bengtsson

ELAINE-projektet beviljades 115 000 EUR för sitt två-åriga projekt inom delprogrammet Nätverk för städer i Europa för medborgarna-programmet.