Internationella kurser

Ungdomsledare som vill göra projekt inom EU-programmet Erasmus+ kan gå internationella kurser som för samman ungdomsledare från olika länder.

Utöver våra egna utbildningar finns också internationella kurser som för samman ungdomsledare från olika länder, som Soho - om Europeisk volontärtjänst samt BiTriMulti - om ungdomsutbyte. Är du intresserad av dessa kan du hålla utkik här på vår webbplats och på resurscentret Saltos webb - The European Training Calendar. Om Sverige står med bland samarbetsländerna kan du skicka in en ansökan via Saltos webbplats. Om Sverige inte står med måste du kontakta oss innan du söker.

På The European Training Calendar hittar du också fler internationella kurser och kontaktskapande aktiviteter.

Om du blir antagen till en internationell utbildning får du betala en deltagaravgift på 1250 kronor. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor står för kostnader av resa till utbildningsorten, det nationella kontoret på orten står för kostnader när det gäller mat, logi samt kursens omkostnader. Deltagaren lägger ut för sina lokala resor, de återbetalar vi efter att ersättningsblankett och originalkvitton sänts till oss. Det är alltid det billigaste resealternativet vi ersätter. I vissa undantagsfall, efter att i förväg fått vårt godkännande, kan ett dyrare alternativ ersättas.