Internationell ungdomspolitik

Ungdomspolitiken inom EU har vuxit fram sedan början av 2000-talet. Sverige har varit aktiv i den dialog som lett fram till dagens europeiska ungdomspolitik. Sverige deltar också i internationellt ungdomspolitiskt samarbete inom ramen för bland annat FN och Nordiska ministerrådet.

Tre unga människor samtalar i stadsmiljö.

Mål för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet:

Målen för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet är:

  • att skapa fler och lika möjligheter för alla ungdomar inom utbildningsområdet och på arbetsmarknaden
  • att främja ett aktivt medborgarskap, social integration och solidaritet för alla ungdomar

Prioriterade områden

Prioriterade ungdomspolitiska områden på EU-nivå:

  • utbildning
  • sysselsättning och entreprenörskap
  • hälsa och välbefinnande
  • deltagande
  • frivilligarbete
  • social delaktighet
  • ungdomar i världen
  • kultur och kreativitet

Programmet Erasmus+ Ung och Aktiv och Europeiska Solidaritetskåren är två av EU:s verktyg för att genomföra den gemensamma europeiska ungdomspolitiken. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är Sveriges nationella kontor för Erasmus+ Ung och Aktiv och Europeiska Solidaritetskåren. Vi marknadsför och genomför programmet på nationell nivå och fungerar som en länk mellan EU-kommissionen, projekten och ungdomarna som deltar.

Erasmus+ Ung och Aktiv

Europeiska Solidaritetskåren

Också på EU-nivå utvärderar och analyserar man ungdomspolitiken. Varje år redovisas 40 indikatorer på ungdomsområdet. Vart tredje år publiceras rapporten EU youth report med fakta och statistik om unga i EU.

Så följer EU upp ungdomspolitiken på EU-nivå (på engelska)

Sverige deltar också i internationellt ungdomspolitiskt samarbete inom ramen för EU, FN, Europarådet, Nordbuk, Nordiska ministerrådet, Barentsrådet, Östersjöstrategin samt Östersjöstaternas råd.