Intensiva dagar i Almedalen

MUCF:s dagar i Almedalen 2018 (1-8 juli) blev intensiva och givande. Våra medarbetare var efterfrågade och deltog i drygt 20 programpunkter under veckan och vi höll fyra egna seminarier, som även kunde följas via Facebook och nu finns att se i efterhand på myndighetens Facebooksida.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) deltog i MUCF:s seminarium Alla välkomna – utom unga hbtq-personer. Vad förlorar arbetsmarknaden på att stänga dörren? Ministern bjöd in till fortsatta samtal kring frågan i höst, med både arbetsmarknadens parter och näringsliv. Från vänster i bild syns även paneldeltagarna Peter Tai Christensen, Unionen; Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv och Kajsa Hessel, Byggcheferna. Foto: Ulla Tillgren

Under tisdagsmorgonens seminarium Alla välkomna – utom unga hbtq-personer. Vad förlorar arbetsmarknaden på att stänga dörren? gavs alla paneldeltagare möjlighet att hålla brandtal för att få in unga hbtq-personer på arbetsmarknaden. Helena Westin, styrelseproffs och en av dem som startade Pride för 20 år sen, betonade hur viktig kunskap och värdefulla perspektiv unga hbtq-personer kan tillföra arbetsplatser, inte minst i form av styrka o kraft: ”Vi i näringslivet måste arbeta stenhårt för att ge dessa unga trygga arbetsplatser”.

Paneldeltagarna var överens om att svensk arbetsmarknad inte har råd att stänga ute en grupp unga personer på det sätt som nu sker och att frågan inte uppmärksammats tydligt nog från politiskt håll.

Carina Lindfelt från Svenskt Näringsliv betonade att de har skriande kompetensbrist: ”Därför är det en fantastisk möjlighet att rekrytera ur grupper som inte hittat in på arbetsmarknaden. Attraktiva arbetsplatser är för alla.”

Unionens Peter Tai Christensen förslog en trepartssamverkan mellan arbetstagare, arbetsgivare och staten.  Och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson hakade på. Hon tar gärna initiativ till trepartssamverkan, men föreslog att det då bör inkludera många fler branscher än t ex bygg. ”Vad säger ni om det?” frågade ministern och fick ett rungande JA från dem i panelen.

RFSL Ungdoms ordförande Frank Berglund kunde av säkerhetsskäl inte delta i seminariet om ungas utanförskap på arbetsmarknaden. Istället valde vi att låta Roh Petas från MUCF läsa upp Franks brandtal.

Youmo.se riktar sig till unga nyanlända

Med rubriken Hur funkar sex och relationer i mitt nya land? Unga nyanlända får stöd på webben beskrevs MUCF:s och UMO.se:s arbete med sajten Youmo.se på onsdagens första seminarium. Sajten presenterades i Almedalen 2017 och har under året som gått blivit en stor framgång ihop med det metodmaterial som tagits fram. Regeringen tillskjuter nu också medel för att vidareutveckla sajten och dess innehåll under innevarande år.

Sajten riktar sig till unga nyanlända och tar upp frågor om sex, kärlek och jämställdhet på många olika språk. Till den hör materialet Youmo i praktiken som vänder sig till dem som arbetar med nyanlända. Seminariepubliken fick också testa olika övningar ur materialet. I panelen deltog Mohammed Rezai från Afghanistan som bor i Växjö där han går i gymnasiet. Han kom ensam till Sverige för några år sedan och beskrev att han haft stor hjälp av sajten: ”Jag hade många frågor om hur allt funkar i Sverige. I mitt hemland får en kille inte ta kontakt med en tjej om han inte är släkt. Här har jag fått lära mig att det är ok att prata med tjejer. Att jag inte behöver fråga om lov. Jag har också lärt mig hur kropp fungerar, hur man tar kontakt med tjejer och om vilka rättigheter jag har, det är jättebra!” Farhad Khagani, verksamhetsansvarig Noaks ark Småland & Halland arbetar med många nyanlända unga och vuxna: ”Youmo.se och metodmaterialet har blivit som en extra muskel för mig i mitt arbete. Det är så bra och ger unga en helt ny kunskap för vad de möter här i Sverige. Oavsett om du får stanna i Sverige eller inte kan ingen ta ifrån dig kunskapen om din egen kropp, om relationer, jämställdhet och sex.”

Vågar vi prata politik i skolan?

Under onsdagens andra seminarium stod Skolval 2018 i centrum och MUCF lät de tre elevorganisationerna Sveriges Elevråd, Sveriges elevkårer och Sveriges elevråd SVEA välja frågor och bjuda in gäster till debatt. Temat var Vågar vi prata politik i skolan? Att arrangera skolval är viktigt, ansåg deltagarna, det är en del av skolans demokratiuppdrag och borde vara en självklarhet att delta i. Det är i skolan som grunden för kunskapen om demokrati byggs hos nya generationer. Fler lärare behöver bli engagerade. Skolor kan med fördel börja mycket tidigare än idag med demokratiska och politiska samtal.

”Jag tror att vi ofta tar demokrati för givet i det här landet. Jag tror inte att det finns något farligare än det faktiskt ”, sa Erik Nordlund, ordförande, Sveriges Elevråd och tillade: ”För att förstå den demokratiska processen är skolvalet extremt viktigt.” Läraren och författaren Charlotta Granath betonade att skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag är ett och samma uppdrag, de ska inte skiljas åt inom ramen för skolans arbete. Hon förespråkade metoden att hålla prövande samtal med eleverna, att ge utrymme för olika argument, att lära elever lyssna på varandra och ge tillfällen att pröva sina åsikter. ”Skolval är ett perfekt tillfälle att arbeta med demokratiuppdraget”, ansåg Charlotta Granath: ”Låt eleverna få möta politiker i skolan eller ute i samhället, kanske i valstugor. Jag brukar också bjuda in Europaparlamentariker till skolan. Det finns ett stort intresse från politiker att få träffa elever och ungdomarna tycker att det är roligt att argumentera och ställa frågor till dem.”

Föreningslivets villkor i stad och på landsbygd

På torsdagsmorgonen arrangerades kortseminariet Adress spelar roll – föreningslivets villkor i stad och på landsbygd. På agendan stod villkoren för ideella föreningar och relationen till det offentliga. Föreningar på landsbygd och i socioekonomiskt utsatta områden tar både ett stort samhällsansvar och kan ha sämre ekonomiska villkor än andra för att driva och utveckla verksamheten. Det kan vara väldigt tufft att både vara en aktiv ledare för en organisation och samtidigt behöva ägna mycket tid åt administration kring bidragen, förklarade Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva.

MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg höll med om att det är mycket viktigt att möta föreningar och organisationer i den verklighet de befinner sig i. Det är även stora skillnader i förutsättningar mellan stad och landsbygd. Men statlig bidragsverksamhet innebär också särskilda krav.

 ”Kontroll och tillit är en fråga som vi alltid kommer att få brottas med. Så länge du hanterar skattemedel ska du vara säker på att bidragen hamnar rätt och därför är kontrollen så viktig. Om bidragen hamnar fel riskerar civilsamhället att inte få de medel som vi anser att de ska ha för det fantastiska jobb som utförs.”

Slutsatsen från kortseminariet blev att det offentliga behöver bli mycket bättre på att samarbeta med och ta tillvara civilsamhällets resurser. Det kan vara så enkelt som att börja med att ställa frågan till kommunstyrelsens ordförande om hur de tänkt sig att arbeta med det civila samhället på orten.

Nedtecknat av
Ulla Tillgren
kommunikatör