INSTÄLLT: UNG IDAG 2020 - MUCF:s rikskonferens

UNG IDAG - MUCF:s rikskonferens är en mötesplats för dig som arbetar med eller tar beslut om unga eller civilsamhället. På grund av Corona-pandemin är årets konferens inställd. Vi siktar istället in oss på att komma tillbaka den 24-25 november 2021 i Stockholm. Vi ses då!

Foto när Linus inleder rikskonferensen 2019 i en fullsatt sal.

Var du anmäld till UNG IDAG 2020?

Eftersom konferensen blev inställd på grund av Coronapandemin, debiterar vi ingen avgift. 

EU var tänkt som fokus på UNG IDAG 2020

EU:s ungdomsstrategi började gälla 2019 och syftar till att möta dagens och framtidens utmaningar som unga runtom i Europa ställs inför. För att göra verklighet av strategin ville vi låta ledorden Engagera, Sammanföra och Stärka genomsyra UNG IDAG 2020. 

Med hjälp av MUCF: s sakkunniga, inbjudna experter och dig som deltagare skulle vi spana på ytan, gräva djupare, låta oss inspireras och diskutera frågor som rör unga och det civila samhället. Utifrån strategin var vår idé att sedan fokusera på fyra spår:

  • Ungas fritid
  • Ungas hälsa
  • Unga & demokrati
  • Unga som varken arbetar eller studerar

Till vi ses i Stockholm den 24-25 november 2021

Återblick på konferensen 2019