INSTÄLLT Studiebesök Europe goes local 5-7 maj

Studiebesöket arrangeras tillsammans med organisationen KEKS och riktar sig till tjänstepersoner som arbetar med unga eller ungdomsfrågor på kommunal nivå. Under studiebesöket ges en inblick i metoder och verktyg för systematisk uppföljning av kommunal ungdomsverksamhet.