INSTÄLLT Becoming a part of Europe - Training for Swedish and Norwegian pax

Kursen riktar sig till dig som arbetar med unga med migrationsbakgrund eller inom integration och inkludering i kommunal eller ideell sektor. Kursen fokuserar på att öka kompetensen och användandet av icke formella lärandemetoder i arbetet.