INSTÄLLT: Almedalen 2020

Månadsskiftet juni-juli kan tyckas avlägset, men redan nu är planeringen av våra dagar och vårt deltagande i Almedalen 2020 i full gång. Kanske ses vi där!?

MUCF deltar i Almedalen för att sprida kunskap om och lyfta frågor som rör ungas levnadsvillkor och civilsamhällets förutsättningar. Liksom tidigare år kommer vi att arrangera egna seminarier, delta i samtal och paneler. Vårt program och var du hittar oss presenteras här längre fram!

Samarbeta i Almedalen 2020

Arrangerar din organisation någon aktivitet där experter inom ungdomspolitik eller civilsamhällespolitik kan stärka evenemanget? Flera av dem finns hos oss på MUCF! Hör gärna av dig till vår utvecklingsledare Karin Hellström, så kan vi tillsammans hitta lösningar på hur vi på bästa sätt kan lyfta frågor som rör unga och civilsamhället. 

Vi minns Almedalen 2019

I filmen sammanfattar vi MUCF:s deltagande i Almedalen sommaren 2019. Vill du se våra seminarier i sin helhet hittar du dem på MUCF:s facebook.